PANEL

Ankara, 4 Haziran 2005
Sürmeli Oteli

VERGİ MALİYETİ

VE

YÖNETİMİ


PANELE KATILANLAR:

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Kamil MUTLUER, Emekli Sayıştay Eski Başkanı

İst. Bilgi U. Hukuk Fak.Öğr.Uyesi

Panelistler:
Şerif ERCAN, Devlet Eski Bakanı
Prof. Dr. Coşkun Can AKTAN , Dokuz Eylül Üniv.İİBF Öğr. Üyesi
Dr. Erdoğan Öner , Emekli Maliye Bakanlığı Müsteşarı
Dr. Ahmet KAVAK , Yeminli Mali Muşavir
Mehmet KOÇ , Ankara S.M. Mali Müşavirler Odası Başkanı


Gündem:
14.00 Prof .Dr. Ziyaettin Bildirici'nin Açılış Konuşması

14.20 Maliye Bakanlığı Müsteşarı Hasan Basri Aktan'ın Açılış Konuşması

14.40 Prof. Dr. Kamil MUTLUER'in Paneli Açması ve Panelistleri Takdimi.

15.00 Şerif ERCAN' ın Genel Olarak Vergi ve Vergi Yönetimi başlıklı sunumu.

15.20 Dr. Erdoğan Öner'in ABD-Türk Vergi Yönetimi Karşılaştırması başlıklı sunumu

15.40 Ara

16.00 Dr. Ahmet KAVAK'ın Vergi Yönetimi ve Vergi Toplama Maliyeti başlıklı sunumu

16.20 Prof. Dr. Coşkun Can AKTAN'ın Değişim Trendleri Kamu Maliyesi ve Vergileme başlıklı sunumu

16.40 Mehmet KOÇ' un Meslek Odaları ve Vergi Yönetimi başlıklı sunumu.

17.10 Soru, Cevap ve Tartışma.

Cumhuriyet devrinde Maliyemiz, üstünde çok çalışılmış bir konudur. Yüzyılların aksaklıklarının giderilmesi ve zamanın getirdiği esasların yerleştirilmesi, büyük emeklerle olmuştur ve daha çok emeklere ihtiyaç vardır.  Maliye Okulu gençlerinin, Maliyemizi ehliyetle işletip ilerleteceklerine inanıyorum. 06 Şubat 1947 İsmet İNÖNÜ