Makale İçeriği
5520 Sayılı KVK Paneli
İVDB Başkanı Mehmet KOÇ'un Konuşması
Dr. Yusuf İLERİ'nin Konuşması
YMM Erdoğan SAĞLAM'ın Konuşması
Gel.Kont. Mustafa TAN'ın Konuşması
Dr. Ahmet KAVAK'ın Konuşması
Panelin Kapanışı
Tüm Sayfalar


panel2Oturum Başkanı Prof. Dr. Sayın Ziyaettin BİLDİRİCİ, oturumun son konuşmacısı YMM (Eski Gelirler Kontrolörü) Dr. Sayın Ahmet KAVAK'a söz vermeden önce, Maliye Okulu mezunlarına özgü saygı ve sevgi sınırları çerçevesinde "Ahmet Ağabey'in vergisel ve mali konulara hakimiyetinin ve panellerin aranılan ismi olmasının yanısıra kendilerinin şiir kitaplarının da bulunduğunu" anımsatarak belki bu özelliğinden de yararlanılabileceğini belirtmiş ise de Sayın KAVAK konuyu espri ile karşılayarak "şiiri başka bir oturuma bırakmanın yerinde olacağını" belirtti.

YMM, Dr. Sayın KAVAK, sözlerine yine bir espri ile başlayarak "işbölümünde yeni Kurumlar Vergisi Kanunu'nun en önemli ve zor kısımlarını diğer panelistlere bırakmakla uyanıklık gösterdiğini, çünkü Kurumlar Vergisi Mükelleflerine Yapılan Ödemelerde Vergi Kesintisi ve Ödenen Vergileri Mahsubu konulu bildirinin bir çok kısmının diğer panelistler tarafından zaten açıklandığını" anlattı.

Kavak, bildirisini beş bölüme ayırarak tam mükellef kurumlara yapılan ödemelerde vergi kesintisi, dar mükellefiyete tabi kurumlara yapılan ödemelerde vergi kesintisi, yurt içinde kesinti yoluyla ödenen kurumlar vergisinin mahsubu, Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67. maddesi uyarınca yapılan kesintini mahsubu ve yurt dışında ödenen vergilerin mahsubu konularında açıklamalarda bulundu. Maliye Bakanlığı tarafından yapılan çeşitli düzenlemelerin hukuka aykırılığı ve çelişkileri bulunduğunu belirten Kavak, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan en yeni düzenlemenin tam mükellefiyete tabi kurumlar vergisi mükelleflerine yapılan bir kısım ödemelerden G.V.K.nun 94’üncü maddesine göre yapılan gelir vergisi kesintisinin bu kanun bünyesine taşınması ve yapılan kesintinin de kurumlar vergisi kesintisi olarak adlandırılması olduğunu; ancak bu yeni düzenlemeye rağmen, G.V.K.nun geçici 67’nci maddesi hükmünün, bir kısım menkul sermaye iratlarından yapılacak vergi kesintisinde eski uygulamada her hangi bir değişiklik olmadığı takdirde, 31.12.2015 tarihine kadar sürdüreceğini, dolayısıyla yeni Gelir Vergisi Kanunu'nun hazırlanışı sırasında geçici 67’ncı maddenin yukarıdaki hükme uygun hale getirilmesinin yerinde olacağını vurguladı.

Cumhuriyet devrinde Maliyemiz, üstünde çok çalışılmış bir konudur. Yüzyılların aksaklıklarının giderilmesi ve zamanın getirdiği esasların yerleştirilmesi, büyük emeklerle olmuştur ve daha çok emeklere ihtiyaç vardır.  Maliye Okulu gençlerinin, Maliyemizi ehliyetle işletip ilerleteceklerine inanıyorum. 06 Şubat 1947 İsmet İNÖNÜ