Makale İçeriği
5520 Sayılı KVK Paneli
İVDB Başkanı Mehmet KOÇ'un Konuşması
Dr. Yusuf İLERİ'nin Konuşması
YMM Erdoğan SAĞLAM'ın Konuşması
Gel.Kont. Mustafa TAN'ın Konuşması
Dr. Ahmet KAVAK'ın Konuşması
Panelin Kapanışı
Tüm Sayfalar

panel1Yeminli Mali Müşavir (Eski Hesap Uzmanı) Sayın Erdoğan SAĞLAM ise, Vergi Güvenlik Müesseseleri başlığı altında sunduğu bildirisinde, Transfer Fiyatlandırması, Vergi Cennetleri Stopajı, Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı ve Örtülü Sermaye konularını powerpoint sunuları ile destekleyerek vergi sistemimize yeni getirilen kavramları uygulamacılarda herhangi bir duraksamaya yer vermeyecek biçimde akıcı bir üslupla aktardı. 1.1.2007 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Transfer Fiyatlandırmasının eskiden uygulanan örtülü kazanç dağıtımının daha modern ve uluslararası geçerliği olan kavramlarla yenileştirilmiş biçimi olduğunu belirten Sağlam, eski uygulamada vergi idaresine ait olan ispat külfetinin bu uygulama ile vergi mükellefine yüklendiğini, bu konuda 1 Seri No.lu Tebliğde yapılan açıklamaların sınırlı olduğunu ve yeni tebliğ hazırlığının sürdürüldüğünü açıkladı. Sağlam bildirisinde, Vergi cenneti stopajı konusunda da çarpıcı açıklamalarda bulunarak 1.1.2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesine karşın Bakanlar Kurulu'nun halen hangi ülkelerin kapsam dahilinde olduğuna yönelik belirlemeyi yapmadığı nedeniyle müessesenin fiilen uygulanamadığını ve Cayman adaları gibi vergi cennetleri aracılığıyla vergisiz kazanç elde edilmesine devam edilebileceğini vurguladı.

Konuşmasının son bölümünde, 2006 yılına ilişkin olarak verilecek Kurumlar Vergisi beyannamelerinin doldurulması ile ilgili bazı konuların tartışmalı olduğunu belirten Sağlam, serbest bölge faaliyeti ile ilgili finansal gelirler, 2006 yılı başından yatırım indiriminin kaldırıldığı 8 Nisan 2006 tarihine kadar olan dönemde yeni başlayan yatırımların durumu, yatırım indiriminden yararlanan kurumlara vergi oranı olarak genel oran yerine % 30 oranının uygulanması, geçici vergi için yapılan yatırım indiriminden yararlanma tercihinin kurumlar vergisi için yıl sonunda değiştirilip değiştirilemeyeceği, geçmiş yıl zararlarının istenirse yatırım indiriminden önce mahsup edilip edilemeyeceği ve dar mükellef kurumlara yapılan kâr dağıtımlarında, yatırım indirimi kaynaklı kazanca anlaşmadaki avantajlı oranın uygulanıp uygulanmayacağının çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti.

Sayın Sağlam'ın konuşmasından sonra oturuma Sayın BİLDİRİCİ tarafından kısa bir süre ara verildi.Cumhuriyet devrinde Maliyemiz, üstünde çok çalışılmış bir konudur. Yüzyılların aksaklıklarının giderilmesi ve zamanın getirdiği esasların yerleştirilmesi, büyük emeklerle olmuştur ve daha çok emeklere ihtiyaç vardır.  Maliye Okulu gençlerinin, Maliyemizi ehliyetle işletip ilerleteceklerine inanıyorum. 06 Şubat 1947 İsmet İNÖNÜ