Makale İçeriği
5520 Sayılı KVK Paneli
İVDB Başkanı Mehmet KOÇ'un Konuşması
Dr. Yusuf İLERİ'nin Konuşması
YMM Erdoğan SAĞLAM'ın Konuşması
Gel.Kont. Mustafa TAN'ın Konuşması
Dr. Ahmet KAVAK'ın Konuşması
Panelin Kapanışı
Tüm Sayfalar


panell16Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Sayın Yusuf İLERİ, 5520 sayılı Yasadaki Muafiyetler, İstisnalar, İndirimler ve Zararlar konulu sunumunda; muafiyet ve istisnaların sistematik olarak kendi vergi kanunlarında yer alması gerektiğini, ancak uygulamada pek çok muafiyet, istisna ve indirime dağınık biçimde - vergi dışı diğer kanunlarla vergi kanunlarının farklı maddelerinde yer verildiğini, bunun da vergi uygulamalarında pek çok karmaşayı beraberinde getirdiğini belirtti. Sayın İleri panel bildirisinde, yeni Yasada yer alan iştirak kazançları, yurt dışında elde edilen kazanç, yurt dışı iştirak hissesi satış kazancı, yurt dışı şube kazancı ve yurt dışı şube faaliyetleri istisnaları, taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan hakkı, Türkiye'de kurulu fonlar ve yatırım ortaklıkları kazanç istisnası, yatırım indirimi, TMSF ve banka istisnası ile serbest bölgelerde elde edilen kazanç istisnalarının uygulama yöntem ve koşulları konularında açıklamalarda bulundu.

 

 

 Cumhuriyet devrinde Maliyemiz, üstünde çok çalışılmış bir konudur. Yüzyılların aksaklıklarının giderilmesi ve zamanın getirdiği esasların yerleştirilmesi, büyük emeklerle olmuştur ve daha çok emeklere ihtiyaç vardır.  Maliye Okulu gençlerinin, Maliyemizi ehliyetle işletip ilerleteceklerine inanıyorum. 06 Şubat 1947 İsmet İNÖNÜ