Makale İçeriği
5520 Sayılı KVK Paneli
İVDB Başkanı Mehmet KOÇ'un Konuşması
Dr. Yusuf İLERİ'nin Konuşması
YMM Erdoğan SAĞLAM'ın Konuşması
Gel.Kont. Mustafa TAN'ın Konuşması
Dr. Ahmet KAVAK'ın Konuşması
Panelin Kapanışı
Tüm Sayfalar

Panelimiz Onursal Genel Başkanımız Sayın Mehmet KAYA'nın katılımcılara, panelistlere ve panelin düzenlenmesinde yoğun katkı ve emeği bulunan İstanbul Şube Başkanı Sayın Hakan BİLYAN'a teşekkür konuşması ile başladı. Maliye Okulu mezunlarının yanısıra İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan üst ve orta kademe yönetici personel ile denetim elemanlarının yoğun katılımıyla gerçekleştirilen paneli bir çok dinleyici konferans salonunun yetersiz kalması nedeniyle salona yerleştirilen koltuklarda izledi.

5422 sayılı KVK'nun yerine getirilen 5520 sayılı Yasanın vergilendirmeye ilişkin pek çok yeni kavram ve müesseseyi barındırdığını belirten Oturum Başkanı Prof. Dr. Sayın Ziyaettin BİLDİRİCİ, panelin katılımcılara yararlı olmasını dileyerek panelistleri ve kısaca sunacakları bildirileri tanıttı.Cumhuriyet devrinde Maliyemiz, üstünde çok çalışılmış bir konudur. Yüzyılların aksaklıklarının giderilmesi ve zamanın getirdiği esasların yerleştirilmesi, büyük emeklerle olmuştur ve daha çok emeklere ihtiyaç vardır.  Maliye Okulu gençlerinin, Maliyemizi ehliyetle işletip ilerleteceklerine inanıyorum. 06 Şubat 1947 İsmet İNÖNÜ