Makale İçeriği
Ankara 2002 Paneli
Panel Konuşması
Tüm Sayfalar

Maliye Okulu Mezunları Derneği tarafından düzenlenen 1 Haziran 2002 tarihinde gerçekleştirilen "Türk mali Yapısında Maliye Okulunun Yeri ve Önemi" Panelinde Genel Sekreterimiz Sayın  Ahmet KAYA'nın açılış konuşması

akayapanelden

Sayın TBMM Başkanvekilim,

Sayın Milletvekillerim,

Mali İdarenin seçkin bürokratları,

Okulumuzun Değerli Mezunları,

Saygıdeğer konuklar,

Derneğimizin düzenlediği, “Maliye Okulu Mezunlarının Türk Mali Yapısı ve İdaresindeki Yeri” konulu panele hoş geldiniz.

Bizleri onurlandırdınız,Şeref  verdiniz.

Yönetim Kurulumuz, Sayın Başkanım ve diğer yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla birlikte konu başlığımızı belirlerken, güncel olan herhangi bir mali ve ekonomik konuyu objektif olarak analiz edebilecek ,bilimsel sonuçlar çıkaracak ve çözümler ortaya koyabilecek  akademisyenler,bürokratlar,serbest meslek mensupları ve Özel sektör üst yöneticilerinden oluşan portföyümüzün olduğunu hep göz önünde tuttuk

Ancak, 1977 yılına kadar yalnızca Ankara’da eğitim veren daha sonraları İzmir ve İstanbul’da açılarak önce sayıları çoğaltılan  kısa bir süre sonra da  birer birer   kapatılan  Maliye Okulu’nu konuşmadan diğer  teknik konuları tartışmaya açmak;  Siyasilerimizin ve  yöneticilerimizin, kurumlara bağlı mesleki eğitim konusundaki ( bize göre)  umursamazlığını kabullenmek ve yinelemek olurdu.

“Küçük bir isyan daima güzel şeydir.”

Amerika Birleşik Devletleri 3. Başkanı Thomas Jefferson’ın bu sözü ;

Düzeyli eleştirinin, ikna edilmeye ve ikna etmeye açık bir düşünsel başkaldırının,  tartışmaların olmasının hep yararlı sonuçlar doğuracağını anlatır.

Okulumuzu kapanma noktasına getiren nedenleri tartışırken , Türk Mali İdare  yapılanmasında, ortaöğrenimden başlayan mesleki eğitimin  gerekliliğine inanan bizler,her zaman bu küçük isyanı yüreğimizde hissettik.

Değerli konuklar,

Okulumuzun  kuruluşunun cumhuriyet  devrim ve yeniliklerinin yapıldığı dönemde olması övünç kaynağımızdır.

1924 yılında Maliye Tatbikat Mekteb’i Alisi adıyla kurulan  daha sonra Maliye Meslek Mektebi, Maliye Okulu ve son olarak Maliye Meslek Lisesi adlarını alan okulumuzun en uzun sürede kullanılan  ve  bize göre kavram olarak en uygun düşen adı, Maliye Okulu dur. Biz bu yüzden hep bu adı kullanıyoruz.

Panelimizde Maliye Okulu’nun dünü, bugünü, ve yarını  konuşulacak , Eğitim sistemi tartışılacak, konular enine boyuna masaya yatırılacak , bütün bunları seçkin konuşmacılarımızdan zevkle dinleyeceğiz.

Ben bu noktada, ortak paydası aynı olan  ve mezuniyetimden sonraki döneme raslayan dört olayın basın başlıklarını  size okuyacağım.

Yıl 1987 ve 1993

1979 mezunu Prof.Dr. Coşkun Can Aktan’ın kazandığı

"Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme"  kitabı ile 1987 Milliyet Ödülleri Yarışmasında Ekonomi dalında birincilik ödülü.”

“Temiz Toplum ve Temiz Siyaset” kitabı ile 1993 Milliyet Ödülleri Yarışmasında Türkiye Sorunları dalında birincilik ödülü.

http://www.canaktan.org

Yıl 1993

Monaco’ da yapılan 10. Dünya  Amatör Tiyatro Toplulukları Şenliklerinde Türkiye’yi temsil eden tiyatro topluluğu

Yıl 1997

Türkiye deki bütün liseler arasında üniversiteye en çok öğrenci yerleştiren 3. okul

Yıl  2002

Mali İdaremizin Toplam Kalite birimlerinde çalışan okulumuz mezunlarının teknolojiyi kullanımdaki ustalığı ve kurumlarına sağladığı katkılar

Bu dört olaydaki ortak paydada MALİYE OKULU MEZUNLARI var,

Ortak sonuçta ise BAŞARI !!..

Teşekkür ederim, hepinize saygılar sunarım.

 

Maliye Okulu için ilk kez 2001 yılında Ömer Lütfi Özenç ve Halii Özaydın'ın girişimleriyle oluşturulan (şu anda kapanan) www-maliyeokulu-org sitesinin web geçmişinden alınmıştır.Cumhuriyet devrinde Maliyemiz, üstünde çok çalışılmış bir konudur. Yüzyılların aksaklıklarının giderilmesi ve zamanın getirdiği esasların yerleştirilmesi, büyük emeklerle olmuştur ve daha çok emeklere ihtiyaç vardır.  Maliye Okulu gençlerinin, Maliyemizi ehliyetle işletip ilerleteceklerine inanıyorum. 06 Şubat 1947 İsmet İNÖNÜ