Makale İçeriği
Ankara 2002 Paneli
Panel Konuşması
Tüm Sayfalar

PANEL DUYURUSU

TARİH     :    1 HAZİRAN 2002     12.30-16.00
YER         :     DEDEMAN OTELİ   AYNALI SALON    -Ankara –

PANEL KONUSU  :

“MALİYE OKULU MEZUNLARININ TÜRK  MALİ YAPISI VE İDARESİNDEKİ YERİ”           

AÇILIŞ VE SAYGI DURUŞU   SAAT 12.30
AÇILIŞ KONUŞMALARI         SAAT  12.35

1.          AHMET KAYA ; Maliye Okulu Mezunları Der. Gn. Mrk. Genel Sekreteri
2.           Av. MEHMET KAYA ;  Maliye Okulu Mezunları Derneği Onursal Başkanı  
3.           KAMER GENÇ   ; Milletvekili, T.B.M.M. Başkan Vekili
4.           MASUM TÜRKER ; Milletvekili, Nokta Dergisi Baş Yazarı
5.           M.AKİF HAMZAÇEBİ ; Maliye Bakanlığı Gelirler Genel  Müdürü

OTURUM                     SAAT     13.15 – 16.00 
OTURUM BAŞKANI    Av. ŞERİF ERCAN ;   Eski Devlet Bakanı

KONUŞMACILAR 

1.           TALAT SARAL ;  Eski  Maliye Bakanlığı Müsteşarı 
2.           HIZIR EKŞİ ;  Eski İstanbul Milli Eğitim Müdürü, Maliye Okulu Md BaşYrd  
3.           Dr. ŞENOL BABUŞÇU ; Halkbank Yönetim Kurulu Murahhas Azası
4.           DURSUN TORLAKCIK ;  Maliye Baş Müfettişi
5.           Prof. Dr. ZİYAETTİN BİLDİRİCİ  ; Anadolu Üniversitesi Öğretim Görevlisi 
6.           MUHİDDİN ALTUNTAŞ ;  YMM,Ankara YMM Odası Denetim Kurulu Üyesi

panelkatilimcilariYaklaşım Dergisinin Temmuz 2002 sayısında panelimizle ilgili görüntü ve haber

Panel katılımcıları

Oturum Başkanı : Şerif Ercan Eski Devlet Bakanı

Oturuma Katılanlar : Muhittin Altuntaş Ankara YMM Odası Denetim Kurulu Üyesi, Talat Saral Eski Maliye Bakanlığı Müsteşarı, Şerif Ercan Eski Devlet Bakanı, Prof. Dr. Ziyaettin Bildirici, Şenol Babuşcu ve Hızır Ekşi

Maliye Okulu Mezunları Derneği Onursal Başkanı Av. Mehmet KAYA, Maliye Bakanlığına sunulan resmi raporlarda, Maliye Okulu’nun yeniden açılmasının gerekli olduğu görüşünün savunulduğunun altını çizdi.

Kamer Genc

Ardından Okulumuz mezunu, TBMM Başkanvekili Kamer GENÇ yaptığı konuşmada; Maliye Bakanlığı’nın Maliye Okulu’nu kapatılma aşamasına getirmekle bindiği dalı kestiğini söyledi. Masum Turker

Nokta Dergisi Başyazarı,Milletvekili Masum Türker, yaptığı konuşmada; kendine güvenen meslek örgütlerinin genel kurullarından önce panel düzenlediklerini söylerek bundan dolayı yönetimi kutladı.

(Adminin notu: Sayın Türker konuşmasında ayrıca, dersine iyi çalışarak geldiğini, yaptığı araştırmada Maliye Okulu'nun aslında 1910 yılında açıldığını ve Kurtuluş Savaşı başladığında öğrencilerinin tümünün savaşa katılmak üzere cephelere gittiğini, bu yüzden Okulun savaş döneminde kapalı olduğunu, kurtuluş mücadelesi kazanıldıktan sonra 1924 yılında ikinci kez açıdığını da eklemişti. Okulumuz un tarihi ve mezunlarımız adına guru ve onur veren bu sözler salonda panel katılımcıları tarafından uzun süren alkışlarla karşılandı.)

Maliye Okulu için ilk olarak 2001 yılında oluşturulan www-maliyeokulu-org sitesinin web geçmişinden alınmıştır.


Maliye Okulu Mezunları Derneği tarafından düzenlenen 1 Haziran 2002 tarihinde gerçekleştirilen "Türk mali Yapısında Maliye Okulunun Yeri ve Önemi" Panelinde Genel Sekreterimiz Sayın  Ahmet KAYA'nın açılış konuşması

akayapanelden

Sayın TBMM Başkanvekilim,

Sayın Milletvekillerim,

Mali İdarenin seçkin bürokratları,

Okulumuzun Değerli Mezunları,

Saygıdeğer konuklar,

Derneğimizin düzenlediği, “Maliye Okulu Mezunlarının Türk Mali Yapısı ve İdaresindeki Yeri” konulu panele hoş geldiniz.

Bizleri onurlandırdınız,Şeref  verdiniz.

Yönetim Kurulumuz, Sayın Başkanım ve diğer yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla birlikte konu başlığımızı belirlerken, güncel olan herhangi bir mali ve ekonomik konuyu objektif olarak analiz edebilecek ,bilimsel sonuçlar çıkaracak ve çözümler ortaya koyabilecek  akademisyenler,bürokratlar,serbest meslek mensupları ve Özel sektör üst yöneticilerinden oluşan portföyümüzün olduğunu hep göz önünde tuttuk

Ancak, 1977 yılına kadar yalnızca Ankara’da eğitim veren daha sonraları İzmir ve İstanbul’da açılarak önce sayıları çoğaltılan  kısa bir süre sonra da  birer birer   kapatılan  Maliye Okulu’nu konuşmadan diğer  teknik konuları tartışmaya açmak;  Siyasilerimizin ve  yöneticilerimizin, kurumlara bağlı mesleki eğitim konusundaki ( bize göre)  umursamazlığını kabullenmek ve yinelemek olurdu.

“Küçük bir isyan daima güzel şeydir.”

Amerika Birleşik Devletleri 3. Başkanı Thomas Jefferson’ın bu sözü ;

Düzeyli eleştirinin, ikna edilmeye ve ikna etmeye açık bir düşünsel başkaldırının,  tartışmaların olmasının hep yararlı sonuçlar doğuracağını anlatır.

Okulumuzu kapanma noktasına getiren nedenleri tartışırken , Türk Mali İdare  yapılanmasında, ortaöğrenimden başlayan mesleki eğitimin  gerekliliğine inanan bizler,her zaman bu küçük isyanı yüreğimizde hissettik.

Değerli konuklar,

Okulumuzun  kuruluşunun cumhuriyet  devrim ve yeniliklerinin yapıldığı dönemde olması övünç kaynağımızdır.

1924 yılında Maliye Tatbikat Mekteb’i Alisi adıyla kurulan  daha sonra Maliye Meslek Mektebi, Maliye Okulu ve son olarak Maliye Meslek Lisesi adlarını alan okulumuzun en uzun sürede kullanılan  ve  bize göre kavram olarak en uygun düşen adı, Maliye Okulu dur. Biz bu yüzden hep bu adı kullanıyoruz.

Panelimizde Maliye Okulu’nun dünü, bugünü, ve yarını  konuşulacak , Eğitim sistemi tartışılacak, konular enine boyuna masaya yatırılacak , bütün bunları seçkin konuşmacılarımızdan zevkle dinleyeceğiz.

Ben bu noktada, ortak paydası aynı olan  ve mezuniyetimden sonraki döneme raslayan dört olayın basın başlıklarını  size okuyacağım.

Yıl 1987 ve 1993

1979 mezunu Prof.Dr. Coşkun Can Aktan’ın kazandığı

"Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme"  kitabı ile 1987 Milliyet Ödülleri Yarışmasında Ekonomi dalında birincilik ödülü.”

“Temiz Toplum ve Temiz Siyaset” kitabı ile 1993 Milliyet Ödülleri Yarışmasında Türkiye Sorunları dalında birincilik ödülü.

http://www.canaktan.org

Yıl 1993

Monaco’ da yapılan 10. Dünya  Amatör Tiyatro Toplulukları Şenliklerinde Türkiye’yi temsil eden tiyatro topluluğu

Yıl 1997

Türkiye deki bütün liseler arasında üniversiteye en çok öğrenci yerleştiren 3. okul

Yıl  2002

Mali İdaremizin Toplam Kalite birimlerinde çalışan okulumuz mezunlarının teknolojiyi kullanımdaki ustalığı ve kurumlarına sağladığı katkılar

Bu dört olaydaki ortak paydada MALİYE OKULU MEZUNLARI var,

Ortak sonuçta ise BAŞARI !!..

Teşekkür ederim, hepinize saygılar sunarım.

 

Maliye Okulu için ilk kez 2001 yılında Ömer Lütfi Özenç ve Halii Özaydın'ın girişimleriyle oluşturulan (şu anda kapanan) www-maliyeokulu-org sitesinin web geçmişinden alınmıştır.

Cumhuriyet devrinde Maliyemiz, üstünde çok çalışılmış bir konudur. Yüzyılların aksaklıklarının giderilmesi ve zamanın getirdiği esasların yerleştirilmesi, büyük emeklerle olmuştur ve daha çok emeklere ihtiyaç vardır.  Maliye Okulu gençlerinin, Maliyemizi ehliyetle işletip ilerleteceklerine inanıyorum. 06 Şubat 1947 İsmet İNÖNÜ