Makale İçeriği
Ankara 2002 Paneli
Panel Konuşması
Tüm Sayfalar

PANEL DUYURUSU

TARİH     :    1 HAZİRAN 2002     12.30-16.00
YER         :     DEDEMAN OTELİ   AYNALI SALON    -Ankara –

PANEL KONUSU  :

“MALİYE OKULU MEZUNLARININ TÜRK  MALİ YAPISI VE İDARESİNDEKİ YERİ”           

AÇILIŞ VE SAYGI DURUŞU   SAAT 12.30
AÇILIŞ KONUŞMALARI         SAAT  12.35

1.          AHMET KAYA ; Maliye Okulu Mezunları Der. Gn. Mrk. Genel Sekreteri
2.           Av. MEHMET KAYA ;  Maliye Okulu Mezunları Derneği Onursal Başkanı  
3.           KAMER GENÇ   ; Milletvekili, T.B.M.M. Başkan Vekili
4.           MASUM TÜRKER ; Milletvekili, Nokta Dergisi Baş Yazarı
5.           M.AKİF HAMZAÇEBİ ; Maliye Bakanlığı Gelirler Genel  Müdürü

OTURUM                     SAAT     13.15 – 16.00 
OTURUM BAŞKANI    Av. ŞERİF ERCAN ;   Eski Devlet Bakanı

KONUŞMACILAR 

1.           TALAT SARAL ;  Eski  Maliye Bakanlığı Müsteşarı 
2.           HIZIR EKŞİ ;  Eski İstanbul Milli Eğitim Müdürü, Maliye Okulu Md BaşYrd  
3.           Dr. ŞENOL BABUŞÇU ; Halkbank Yönetim Kurulu Murahhas Azası
4.           DURSUN TORLAKCIK ;  Maliye Baş Müfettişi
5.           Prof. Dr. ZİYAETTİN BİLDİRİCİ  ; Anadolu Üniversitesi Öğretim Görevlisi 
6.           MUHİDDİN ALTUNTAŞ ;  YMM,Ankara YMM Odası Denetim Kurulu Üyesi

panelkatilimcilariYaklaşım Dergisinin Temmuz 2002 sayısında panelimizle ilgili görüntü ve haber

Panel katılımcıları

Oturum Başkanı : Şerif Ercan Eski Devlet Bakanı

Oturuma Katılanlar : Muhittin Altuntaş Ankara YMM Odası Denetim Kurulu Üyesi, Talat Saral Eski Maliye Bakanlığı Müsteşarı, Şerif Ercan Eski Devlet Bakanı, Prof. Dr. Ziyaettin Bildirici, Şenol Babuşcu ve Hızır Ekşi

Maliye Okulu Mezunları Derneği Onursal Başkanı Av. Mehmet KAYA, Maliye Bakanlığına sunulan resmi raporlarda, Maliye Okulu’nun yeniden açılmasının gerekli olduğu görüşünün savunulduğunun altını çizdi.

Kamer Genc

Ardından Okulumuz mezunu, TBMM Başkanvekili Kamer GENÇ yaptığı konuşmada; Maliye Bakanlığı’nın Maliye Okulu’nu kapatılma aşamasına getirmekle bindiği dalı kestiğini söyledi. Masum Turker

Nokta Dergisi Başyazarı,Milletvekili Masum Türker, yaptığı konuşmada; kendine güvenen meslek örgütlerinin genel kurullarından önce panel düzenlediklerini söylerek bundan dolayı yönetimi kutladı.

(Adminin notu: Sayın Türker konuşmasında ayrıca, dersine iyi çalışarak geldiğini, yaptığı araştırmada Maliye Okulu'nun aslında 1910 yılında açıldığını ve Kurtuluş Savaşı başladığında öğrencilerinin tümünün savaşa katılmak üzere cephelere gittiğini, bu yüzden Okulun savaş döneminde kapalı olduğunu, kurtuluş mücadelesi kazanıldıktan sonra 1924 yılında ikinci kez açıdığını da eklemişti. Okulumuz un tarihi ve mezunlarımız adına guru ve onur veren bu sözler salonda panel katılımcıları tarafından uzun süren alkışlarla karşılandı.)

Maliye Okulu için ilk olarak 2001 yılında oluşturulan www-maliyeokulu-org sitesinin web geçmişinden alınmıştır.Cumhuriyet devrinde Maliyemiz, üstünde çok çalışılmış bir konudur. Yüzyılların aksaklıklarının giderilmesi ve zamanın getirdiği esasların yerleştirilmesi, büyük emeklerle olmuştur ve daha çok emeklere ihtiyaç vardır.  Maliye Okulu gençlerinin, Maliyemizi ehliyetle işletip ilerleteceklerine inanıyorum. 06 Şubat 1947 İsmet İNÖNÜ