İstanbul Üniversitesi Genel Sekreteri Sayın Yusuf AKÇA, birkaçına öğretmenlik de yaptığı Maliye Okulu mezunlarını üniversitenin Balta Limanı Tesislerinde ağırladı.

Gecede yaptığı açılış konuşmasında, sözlerine "gönlünün tüm Okul mezunlarını bir araya getirmek olduğunu, ancak tesislerin kapasitesinin buna izin vermediği için üzgün olduğunu" belirterek başlayan Akça, davetine icabet edenlere teşekkür etti. Bugünkü noktaya gelmesinde Maliye Okullu olmasının çok büyük etkisi bulunduğunu, tüm Okul mezunlarının aldıkları eğitim ve disiplin nedeniyle devletin her kademesinde ve serbest meslek hayatlarında başarılı olduklarını sözlerine ekledi.

Akça, 13-14 yaşlarında öğrenim için evinden ayrılmak zorunda kalan öğrencilerin yalnızlığını ve masumiyetini annesine ithaf ettiği duygu yüklü bir şiirle süsledikten sonra gecenin sürprizini Onursal Genel Başkanımız Sayın Av. Mehmet KAYA'ya İstanbul Üniversitesi'nden aldığı yüksek lisans diplomasını, ilgili yasal düzenlemelere uygun biçimde yemin metnini okutarak verdi.

Geceye çoğunluğu İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığında grup ve vergi dairesi müdürlüğü ile vergi denetmenliği görevlerini yürüten mezunlarımız, halen İstanbul Bölge İdare, İdare ve Vergi Mahkemelerinde görev yapan idari yargı hakimleri, iç denetçiler, eski hesap uzmanları, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında çeşitli unvanlarda görev yapan mezunlarımız ile avukatlık ve yeminli mali müşavirlik yapan mezunlarımız katıldı.


Cumhuriyet devrinde Maliyemiz, üstünde çok çalışılmış bir konudur. Yüzyılların aksaklıklarının giderilmesi ve zamanın getirdiği esasların yerleştirilmesi, büyük emeklerle olmuştur ve daha çok emeklere ihtiyaç vardır.  Maliye Okulu gençlerinin, Maliyemizi ehliyetle işletip ilerleteceklerine inanıyorum. 06 Şubat 1947 İsmet İNÖNÜ