Dr. Mustafa ALPASLAN
SMMM


Bilindiği gibi,  193 sayılı GVK’na göre, çalışma gücünün  minimum %80’nini kaybetmiş bulunanlar birinci derecede engelli,  %60’ını  kaybetmiş bulunanlar ikinci derece engelli ve en az %40’ını  kaybetmiş olanlar ise üçüncü  derece engelli olarak kabul  edilmektedir. 

GVK hükümlerine göre engellilik  indiriminden;

1)     Engelli ücretliler,

2)     Bakmakla mükellef olduğu  engelli  bulunan ücretli,

3)     Engelli  serbest  meslek  erbabı,

4)     Bakmakla yükümlü olduğu engelli  bulunan  serbest meslek  erbabı,

5)     Basit  usulde vergilendirilen engelliler,

Engelli indiriminden  faydalanabileceklerdir.   


Bugün itibariyle engelli  sayılanların çalışma gücü kayıp oranlarına göre belirlenen  dereceler itibariyle  tespit edilen aylık engellilik indirim tutarları  2013 yılı için  şöyledir:


1. derece engelliler için 800,00 TL/aylık

2. derece engelliler için 400,00 TL/aylık

3. derece engelliler için 190,00 TL/aylık

Bu  tutarlar, engelli ücretlilerde ve bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan   ücretlilerde aylık gelir vergisi  matrahından   indirilecektir.  Engellilik indirimlerine göre  2013 yılı ocak ayında  asgari ücret  tutarı üzerinden  ücret  alan ücretlilerin  faydalanacağı  gelir vergisi  avantajları ise aşağıda olduğu gibidir:

1. derece engelliler için 120,00 TL/aylık

2. derece engelliler için 60,00 TL/aylık

3. derece engelliler için 28.50 TL/aylık

Engellilik indiriminde yararlanmak için istenilen belgelerle beraber  vergi dairesi  başkanlığından  veya  defterdarlıklardan   bu konuda bilgi alınabilir.   Engelli müracaatları ise buralara yapılabilir.  Konuyla ilgili  Maliye Bakanlığı  Gelir İdaresi Başkanlığı 2013 yılında “engelliler için vergi rehberi” düzenlemiştir. Bu rehber, www.gib.gov.tr adresinden  elektronik olarak ulaşılabilir. 

Özetle, engellilerin   vergisel anlamda  yararlanabileceği birçok avantajlar bulunmaktadır. Bunlar kısaca aşağıda özetlenmektedir:

1)     Yukarıda yer verilen vergi indirimi,

2)     Gümrük vergisinden istisna edilen  eşya (Gümrük Kanunu md.167/12),

3)     Özel tertibatlı  engelli  aracını ithal edilecek kişiler (1 Sıra Nolu  Gümrük Muafiyeti Tebliği md.26),

4)     Yurt  içinden  alınan araçlarda özel tüketim vergisi ile ilgili istisna,

5)     Motorlu taşıtlar vergisinden sağlanan  vergi avantajları,

6)     3065  sayılı KDVK’na göre sağlanan  vergi  avantajları,

7)     Emlak  vergisinde, bina, arsa, arazi vergisi ile ilgili istisna,

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

Cumhuriyet devrinde Maliyemiz, üstünde çok çalışılmış bir konudur. Yüzyılların aksaklıklarının giderilmesi ve zamanın getirdiği esasların yerleştirilmesi, büyük emeklerle olmuştur ve daha çok emeklere ihtiyaç vardır.  Maliye Okulu gençlerinin, Maliyemizi ehliyetle işletip ilerleteceklerine inanıyorum. 06 Şubat 1947 İsmet İNÖNÜ