Ahmet Kaya (Ankara - 1977)
S.M.M.M.

7 Ağustos 2000 tarihinde Muttalip Baştürk Hocamızı kaybetmiştik..
Aradan tam 3 yıl geçti..
21. Yüzyılın üçüncü yılı içindeki 7 ağustos 2003 tarihini kendisini anarak uğurladık…

Matematik dersi, “Cebir” adıyla Maliye Okulu’ndaki müfredatımızda yer almıştı ama hiç bir zaman bu derse girmek “cebri müeyyide” yani zorla yaptırım olmadı bizler için… ağırlıklı yeri vardı…
Matematikten keyif almanın, matematik zekanın ortalama düzeyden yukarıda olması durumunda olanaklı olacağı hep söylenir.
Bu ilk koşuldur bana göre…
Maliye Okulu’na girebilmenin, biri yazılı olmak üzere iki sınavı başarmakla elde edilmesi bu koşulu öğrencilerin sağladığının göstergesi idi.
Öğrenci olarak, matematikten keyif almanın bana göre ikinci ve en önemli koşulu ; öğrencisinin algılama ve zevk alma düzeyini yakalamış hocayla problemlerin arasına birlikte dalmaktır.
“Zaten” derdi Muttalip Hoca : “gerçek hayatta da problemleri çözebilmek, sorunların üstesinden gelebilmek için, o problemi, o sorunu algılayabilmek ; En az zayiatla atlatabilmek için de zevk almayı bilmek gerekir”

Elindeki tebeşir ile bilinmeyeni gösteren (x) harfini kara tahtaya hattat edasıyla yazarken ki an hep aklımda…. O an, hep, kıvırcık ve kabarık saçlarını Albert Einstein’dan bilim adına ödünç almış olarak düşündüğüm Muttalip Hocamızla matematik dersine başladığımız andır.

Muttalip Baştürk hocamız ile biz 77’lilerin ilk tanışması , 1974 ağustosunda, kendisinin okula girişin son engeli olan sözlü sınavındaki Sınav Komisyonu Başkanlığı görevindeyken oldu..

Sözlüden çıkanlar en çok matematik sorularını aralarında tartışıyor, unutulmaya başlamış matematik bilgilerinin adayların belleklerinden –eğer parıltısı varsa- hocamız tarafından nasıl çekilip alındığını hayranlıkla birbirlerine anlatıyorlardı…

Müdür Yardımcılığı göreviyle idarecimiz olduğunu da, kendisinin son dönemlere kadar vazgeçemediği sigara illetinden öğrencisini uzak tutma amacıyla koridorları daha ilk günden denetlemesiyle anlamıştık.

Mezun olacağımız 1977 baharında, Akdeniz’e yapılan geleneksel okul gezisine katılamayan tek tük arkadaşlarımız olmuştu…Muttalip Hocamızın ödünsüz not anlayışı başarıyı mutlaklaştırdığından bu arkadaşlar biraz daha çaba ile Akdeniz yerine Ankara da kulaç atarak başarmanın keyfini yaşamışlardı (!)

Üç yıl önceki ziyaretimde kızı Müjgan, “Babam Maliye Okulu Mezunlarının bir araya geldikleri gecelerden mutlaka haberdar olur ve davet edilmediği gecelerin olması onu üzerdi” demişti, babasının okulumuza ve öğrencisine duyduğu sevgiyi anlatırken…

Müjgan Baştürk (Aytemiz) ‘in bir maliye okulu mezunu olması hocamızın okulumuza ve okulumuz mezunlarına olan bir sevgisi değil midir sizce de….

Ölümünün 3. yıldönümünde kendisini saygıyla anıyoruz.

Maliye Okulu Mezunları

Ahmet Kaya 

 

Maliye Okulu için ilk kez oluşturulan 2002 yılında malyeokulu-org sitesinin web geçmişinden alınmıştır.

Cumhuriyet devrinde Maliyemiz, üstünde çok çalışılmış bir konudur. Yüzyılların aksaklıklarının giderilmesi ve zamanın getirdiği esasların yerleştirilmesi, büyük emeklerle olmuştur ve daha çok emeklere ihtiyaç vardır.  Maliye Okulu gençlerinin, Maliyemizi ehliyetle işletip ilerleteceklerine inanıyorum. 06 Şubat 1947 İsmet İNÖNÜ