Her yıl biraraya gelerek okul yıllarındaki dostluklarını tazeleyen Maliye Okulu Mezunları, Falcon Otel'de buluştu. Cumhuriyetin ilanından sonra 1924 yılında eğitim vermeye başlayan Maliye Okullarının birer birer kapanmaya başladığını kaydeden mezunlar, ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan okullarının yeniden hizmet vermeye başlaması talebinde bulunuyor.

Cumhuriyetin ilanından sonra 1924 yılında eğitim öğretime başlayan ve 2002 yılına kadar eğitim vermeye devam eden Maliye Okulu Mezunları her yıl biraraya gelerek, dostluklarını tazeliyor. Aralarında Vergi Mahkemesi Başkanı İrfan Cer, Emekli Antalya Defterdarları Adil Muhtaroğlu ve Asım Şahin'in yanısıra Emekli Vergi Mahkemesi Başkanları Ali Kayapınar ve İsmail Topan'ın da bulunduğu Maliye Okulu Mezunları Falcon Otel'de buluştu.

Gelenesel buluşma ve tanışma yemeğinde mezunların tek dileği ise birebirer kapanan Maliye Okullarının yeniden hizmet vermeye başlaması....
Kaynak: Kanal VIP
Haber Tarihi: 20.04.2003

Cumhuriyet devrinde Maliyemiz, üstünde çok çalışılmış bir konudur. Yüzyılların aksaklıklarının giderilmesi ve zamanın getirdiği esasların yerleştirilmesi, büyük emeklerle olmuştur ve daha çok emeklere ihtiyaç vardır.  Maliye Okulu gençlerinin, Maliyemizi ehliyetle işletip ilerleteceklerine inanıyorum. 06 Şubat 1947 İsmet İNÖNÜ