Sevgili Mezunlarımız,
Bilindiği üzere, Ankara’da 15-16 Aralık günlerinde, Maliye Okulu olarak hizmet vermiş eğitim binalarında yaptığımız Ulus Yıl Sonu Toplantısında alınan kararlardan biri de “dergi, e-dergi ve bilimsel kitap çıkaracak kurulların oluşturulması” idi.
 
Sevgili Mezunlarımız,
Bilindiği üzere, Ankara’da 15-16 Aralık günlerinde, Maliye Okulu olarak hizmet vermiş eğitim binalarında yaptığımız Ulus Yıl Sonu Toplantısında alınan kararlardan biri de “dergi, e-dergi ve bilimsel kitap çıkaracak kurulların oluşturulması” idi. Sonuç Bildirgesinde de deklare ettiğimiz gibi, MOMDER olarak bu kapsamdaki çalışmalarımızı diğer derneklerimiz ile birlikte iki ay içinde sonuçlandıracağımızı açıklamıştık.

Bu çerçevede, katılımcıların mutabık kaldığı “Yayın Kurulunda yalnızca akademisyenlerin değil, kamuda veya özel sektörde görev yapan akademik unvanı olmayan mezunlarımızın da yer alması gerektiği” görüşünden hareketle, katkılarını esirgemeyeceklerini düşündüğümüz geniş mesleki yelpazede bir Yayın Kurulunu, İstanbul ve İzmir Şubelerimiz; Antalya, Bursa, Gaziantep, Mersin derneklerimiz ve MOSK ile birlikte oluşturduk.

Bu komisyon ve kurulların, görev almak isteyen tüm mezunlarımıza açık olduğunu bir kez daha yineliyoruz.

Toplantıda Sayın Dr. Ahmet Kavak tarafından dile getirilen “Dernek Başkanlığı altında Bilim Kurulunun olması ve konuların bu kurulun süzgecinden geçirilmesinin zorunlu olduğu” görüşünü şiar edinerek, Bilim Kurulunun yanında e-dergicilik için Yayın Kurulu ve her dergide farklı adlar altında da olsa Yayın Kurulu içinde Danışma ve Okuma Komisyonlarının oluşturulmasını, bu komisyonların ise bağımsız ve tarafsız olarak Yayın Kurulu üyeleri tarafından kendi iç dinamikleriyle belirlemesinin uygun olacağına karar verdik.

Derneğimizin 1988 ve 2004 yıllarında başlattığı, ancak ikişer sayıdan fazla sürdürülmesi olanaklı olmayan dergicilik sürecinde yaşanan sorunları bilerek, dolayısıyla maalesef yürümeyen her iki deneyimi göz önünde bulundurarak yayıncılığa öncelikle internet ortamında e-dergi oluşturarak başlamak ve yayın hayatında biz yine varız demek istiyoruz.

Bu arada, Maliye ve Vergi Tarihi ile Türkiye’de henüz girişilmeyen Vergi Müzeciliği konularında bilimsel çalışmaları bulunan, ayrıca Kayseri İhtisas Kütüphanesi Müdürlüğü görevini de sürdüren, arşivcilik ve kurumsal kimlikler konusunda deneyimli Sayın Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Somuncu’nun “Doküman Toplama Merkezi” oluşturma fikrini önemsiyoruz. Bunun, Okulumuz ve mezunlarımızın Ülkemizin maliye ve ekonomi alanındaki önem ve değerinin ortaya çıkarılması açısından üzerinde önemle durulması ve titizlikle çalışılması gereken bilimsel bir konu olduğunun bilincindeyiz.

Bu bağlamda, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Mesut Kullar ile çeşitli illerdeki derneklerimizin Yayın Kurulu için belirledikleri temsilciler kurumsal kimliğimiz şemsiyesi altında bu koordinasyonu sağlayacaklardır. Tüm mezunlarımızın da bu kapsamda yapılacak çalışmalarda bir kez daha Maliye Okulu Ailesinden olarak ve Maliye Okulu ruhu ile hareket ederek MOMDER’e ve Derneklerimize gereken desteği vereceğini biliyoruz.

Ülkemizin kamu ve özel sektöründeki kurumsal ya da bireysel en küçük biriminden en üst kademelerine kadar özverili çalışma ve üstün başarıları ile kendisini kanıtlamış mezunlarımızın tanıtımına önemli ölçüde katkı sağlayacak e-dergimiz ile kurumsal kimliğimizin de yayın yaşamında bir ekol oluşturacağına inancımız tamdır.MO tpDamga Logo

Saygı ve Sevgilerimizle

Ahmet Kaya
Maliye Okulu Mezunları Derneği Genel Başkanı
 

Fotoğraf açıklaması yok.

mo damga

 

 

Cumhuriyet devrinde Maliyemiz, üstünde çok çalışılmış bir konudur. Yüzyılların aksaklıklarının giderilmesi ve zamanın getirdiği esasların yerleştirilmesi, büyük emeklerle olmuştur ve daha çok emeklere ihtiyaç vardır.  Maliye Okulu gençlerinin, Maliyemizi ehliyetle işletip ilerleteceklerine inanıyorum. 06 Şubat 1947 İsmet İNÖNÜ