Değerli mezunlarımız;

Daha önce bu sayfalar ile sosyal medya ortamlarında duyurulduğu gibi, 15-16 Aralık 2018 tarihlerinde Antalya, Bursa, Gaziantep, Mersin Derneklerimiz ve Maliye Okulu Spor Kulübümüz ile birlikte Yıl Sonu Toplantısı gerekleştirildi.

Ankara Maliye Okulunun 1948 yılında ilk açıldığı ve son olarak 1998 yılında kapandığı iki binadaki toplantılarda ; 

Ekran Resmi 2019 01 07 10.54.32

  • Derneklerimiz, şubelerimiz ve MOSK ile Balıkesir'deki mezunlarımızın 2018 yılında yürüttükleri etkinlik ve faaliyetler, 
  • Derneğimizce kurulacak Bilim Kurulu ve bu kurulun öncülüğünde başlatılması planlanan basın-yayın çalışmaları,
  • Gaziantep MOMDER Başkanı Sn. Hasan ŞAHİN’in Maliye Okulu Gerçeği başlıklı kitap/rapor önerisine akademik destek verilmesi,
  • Derneğimizce tüm mezunlarımıza ulaşmayı hedefleyen andaç çalışmaları,
  • uzunca bir süredir mezunlarımızın gündeminde olan vakıf yapılanması,

konuları, iki güne yayılan dört oturumda değerlendirildi.

Derneğimizin, kurumsal yönetimin önemli özelliklerinden sayılan sorumluluk, açıklık, katılımcılık ve saydamlık ilkelerine gösterdiği özenin gereği olarak, toplantılara katılamayan mezunlarımızın oturum gündemleri ve bu bağlamda alınan kararlar konusunda bilgilendirilmesi amacıyla Yayın Kurulumuzca Sonuç Bildirgesi hazırlanmıştır. Buradan ulaşılacak Sonuç Bildirgesi, mezunlarımıza karar alma süreçleri ve alınan kararların gerekçeleri ile Derneğimizce izlenecek yol haritası hakkında bilgi sunmayı amaçlamaktadır.

Öte yandan, Maliye Okulu ruhu ile kardeşliğimize, topluma ve Devlet yönetimine katkı veren güçlü bir dernek kültürünün geliştirilerek katılımcılığın sağlanması hedefiyle, alınan ortak kararlar hakkındaki görüş ve önerilerinizi öğrenmek bakımından altı sorudan oluşan kısa bir anket düzenlenmiştir. Ankete bildirgede yer verilen link aracılığıyla ulaşılabilir. Ancak, öncelikle kararlara gerekçe oluşturan katılımcı görüş ve düşüncelerinin okunması yerinde olacaktır.

Sonraki toplantılarda çok daha fazla mezunumuzla beraber olabilmek, kardeşlik ve dayanışmamızı artıracak daha büyük ve anlamlı projeler üretmek, ufkumuzun mimarı Okulumuzun adını bizden sonraki kuşaklara taşıyabilmek ve siz değerli mezunlarımızın tanıtımında kalıcı değişimler yaratabilmek dileğiyle,
MO tpDamga Logo

Ahmet KAYA
Maliye Okulu Mezunları Derneği Genel Başkanı

 

 

Cumhuriyet devrinde Maliyemiz, üstünde çok çalışılmış bir konudur. Yüzyılların aksaklıklarının giderilmesi ve zamanın getirdiği esasların yerleştirilmesi, büyük emeklerle olmuştur ve daha çok emeklere ihtiyaç vardır.  Maliye Okulu gençlerinin, Maliyemizi ehliyetle işletip ilerleteceklerine inanıyorum. 06 Şubat 1947 İsmet İNÖNÜ