Son Haberler

 
 
 
 

MALİYE OKULU MEZUNLARI DERNEĞİ 
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI
(28 Mart 2021)

Maliye Okulu Mezunları Derneği Olağan Genel Kurulu, 28.03.2021 Pazar günü saat 13:00’de Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi Yıldız Kenter Salonu Yenimahalle/Ankara adresinde daha önce üyelere duyurulan aşağıdaki gündemle toplanmıştır.

1- AÇILIŞ VE YOKLAMA

Maliye Okulu Mezunları Derneği Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Ahmet KAYA açılış konuşmasını yapmıştır.

2- SAYGI DURUŞU VE DİVAN BAŞKANLIĞININ SEÇİMİ

Genel Sekreter Buğra YEGÜL, Genel Kurul üyelerini saygı duruşuna davet etmiş ve akabinde Divan Kurulu’nu oluşturmak üzere çağrıda bulunmuştur. Genel Kurula katılan üyeler tarafından verilen bir önerge ile Divan Kurulu Başkanlığı’na Kerem AYVACI, kâtip üyeliklere ise Süleyman ERKOÇ ile Sevil ÖZÇELİK KIRMIZIGÜL seçilmişlerdir. Divan Kurulu Başkanı Kerem AYVACI Genel Kurula başlamak için yeterli çoğunluğun mevcut olduğunu tespit etmiş ve gündem maddelerini okuyarak başkaca gündeme eklenecek madde olup olmadığı hususunu sormuş, bu konuda herhangi bir önerge verilmemiş ve mevcut gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

3- YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GÖRÜŞMEYE AÇILMASI

Yönetim Kurulunun Nisan 2017 – Mart 2021 arası faaliyet raporu Genel Sekreter Buğra YEGÜL tarafından okunmuş ve ayrıca metin halinde Genel Kurula dağıtılmıştır. Bu madde ile ilgili söz alan olmamıştır.

4- GELİR-GİDER TABLOLARININ OKUNMASI VE GÖRÜŞMEYE AÇILMASI

23 Nisan 2017 – 31 Aralık 2017, 01 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018, 01 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 ve 01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020, 01 Ocak 2021 – Mart 2021 dönemlerine ait gelir-gider tabloları Sayman Kemal Murat KIRMIZIGÜLtarafından ayrı ayrı okunmuş ve ayrıca Genel Kurula dağıtılmıştır. Bu madde ile ilgili söz alan olmamıştır.

5- DENETİM KURULU DENETİM RAPORUNUN OKUNMASI VE GÖRÜŞMEYE AÇILMASI

Denetim Kurulu raporu Ahmet ÖZDEMİR tarafından okunmuş ve ayrıca metin halinde Genel Kurula dağıtılmıştır. Bu madde ile ilgili söz alan olmamıştır.

6- FAALİYET RAPORU, GELİR-GİDER TABLOLARI VE YÖNETİM KURULU İLE DENETİM KURULLARININ AYRI AYRI İBRA OYLAMASI

Faaliyet raporu, gelir-gider tabloları, Yönetim Kurulu ve faaliyetleri ile Denetim Kurulunun ibra oylamasına geçilmiş, ayrı ayrı yapılan oylama neticesinde faaliyet raporu, gelir-gider tabloları, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu oybirliği ile ibra edilmiştir.

7-TAHMİNİ BÜTÇENİN GÖRÜŞÜLMESİ

Derneğin 2021-2024 yılları tahmini bütçesi Sayman Kemal Murat KIRMIZIGÜL tarafından okunarak Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur. Tahmini bütçeye göre gelirlerin 109.990,37 TL, giderlerin 109.990,37 TL olduğu görülmüş, Genel Kurulun bilgisine sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiş, ayrıca yeni yönetime yeni bütçe yapımı ve kalemler arası fon aktarım ve revizesi için oybirliğiyle yetki verilmiştir.

8-YÖNETİM VE DENETİM KURULLARININ SEÇİMİ

Yönetim ve Denetim Kurulu seçimlerine geçildi. Divan Başkanlığına Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri belirten bir adet aday listesi sunuldu. Yapılan oylama neticesinde;

Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine:

Ahmet KAYA, Nurten ÇUKUR, Mesut KULLAR, Ersan BAŞKAYA, Kemal Murat KIRMIZIGÜL, Hakan DİLAVER, Buğra YEGÜL,

Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine:

Süleyman ERKOÇ, Olgun AYVACI, Alper ALPASLAN, Erdal DAYIOĞLU, Yüksel İÇ, Tuğba EGE, Kazım FARIMAZ,

Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine:

Ahmet ÖZDEMİR, Ayhan ERKARA, Seyit YILMAZ,

Denetim Kurulu Yedek Üyeliklerine:

Sevil Özçelik KIRMIZIGÜL, Erkulu ÇARDAKKAYA, Ayşe DOĞAN,

Oybirliğiyle seçilmişlerdir.

9-DİLEK, TEMENNİLER VE KAPANIŞ

Yeni Yönetim Kurulu adına söz alan Ahmet KAYA, yeni dönemde yapılacak çalışmalarda genel kurulun dilek ve temennilerinin de dikkate alınacağını belirterek Genel Kurula kendilerini bu göreve layık gördükleri için teşekkürlerini sunmuştur. 

Genel Kurul toplantısına son verilmiştir.

mo duzdamga

 

KEREM AYVACI  SÜLEYMAN ERKOÇ  SEVİL ÖZÇELİK KIRMIZIGÜL 
 Divan Başkanı  Katip Üye  Katip Üye

 

 

 
 
 
 

MALİYE OKULU MEZUNLARI DERNEĞİ
GENEL MERKEZİNDEN

Ankara20210328 Ankara2021 Mart28

 

Maliye Okulu Mezunları Derneği Genel Merkezi (MOMDER)'in korona virus Covid-19 kararları nedeniyle ertelenen 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu pandemi koşulları çerçevesinde mezunlarımızın katılımı ile 28 Mart 2021 Pazar günü Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezinde gerçekleştirilmiştir.

Olağan Genel Kurula katılan tüm Mezunlarımıza teşekkür ederiz.

Genel Kurulda yapılan seçim sonucunda mevcut yönetim ve denetim kurullarımızın çalışmalarını bir dönem daha sürdürmelerine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Buna göre, yönetim ve denetim kurulunun asil ve yedek üyeliklerine seçilen mezunlarımız aşağıdaki gibi oluşmuştur:

Yönetim Kurulu
Asil Üyelerimiz  Görev  Yedek Üyelerimiz
Ahmet Kaya Başkan   Süleyman Erkoç
Nurten Çukur YK Üyesi   Olgun Tuncay Ayvacı
Mesut Kullar YK Üyesi   Alper Alpaslan
Ersan Başkaya 2. Başkan   Erdal Dayıoğlu
Kemal Murat Kırmızıgül Sayman  Tuğba Ege
Hakan Dilaver YK Üyesi  Yüksel İç 
Buğra Yegül Genel Sekreter   Kazım Farımaz
Denetim Kurulu
Ahmet Özdemir    Erkulu Çardakkaya
Ayhan Erkara    Ayşe Doğan
Seyit Yılmaz    Sevil Özçelik Kırmızıgül


Genel Kurulumuzun Yönetim ve Denetim Kurullarımıza gösterdiği ilgi ve beğeniye uygun çalışmaların daha iyisini sergileyebilmek bakımından yeni dönemde de camiamızı en doğru şekilde temsil etmek ve tüm mezunlarımızı aynı çatılarımızın altında toplamak için çaba ve özveri göstereceğimizin bilinmesi bizleri mutlu edecektir. 

Tüm mezunlarımıza hayırlı olması, sağlık ve esenlikler dileğiyle...

Saygılarımızla,

MO tpDamga LogoMaliye Okulu Mezunları Derneği
Yönetim Kurulu a.

Ahmet KAYA
Genel Başkan

 
{xtypo_rounded2}
Ata Ulku 2
 
23 Nisan’ı kutlamak demek, Ulusal Egemenlik yolunda atılan ilk adımı kutlamak demektir.
Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün çocuklara duyduğu sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramımızın 101. Yılı Kutlu Olsun

Devamını oku...

Kamer Genç Ağabeyimizi Anıyoruz

Yaşamını cumhuriyet değerlerine adayan, bugünleri önceden uyaran öngörüleriyle geleceğe ışık tutan değerli ağabeyimiz Kamer Genç'i aramızdan ayrılışının 5’inci yıl dönümünde saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz.

kgenc3

Maliye Okulu Mezunları Derneği

Yönetim Kurulu a.

Ahmet KAYA
Genel Başkan

mo damga

Sevgili, Saygıdeğer Mezunlarımız;


Yeni yıla güzel umutlarla girilir. Kötü olayların geride kalması istenir. 
Yıl içinde yaşanmış üzüntülere rağmen, yılın son günündeki coşkulu, neşeli olma çabası, bu umudu güçlü tutma, umuda sarılma isteğidir aslında.

Devamını oku...

 

MOMDER Olağan Genel Kurulumuz Bugün Gerçekleştiriliyor

Sevgili ve Saygıdeğer Mezunlarımız,

 

Derneğimizin pandemi kararları nedeniyle ertelenen Olağan Genel Kurul toplantısının Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezinde, 21/03/2021 Pazar günü saat 13:00'de salt çoğunluk sağlanamadığından çoğunluk aranmaksızın 28/03/2021 Pazar günü aynı saat ve yerde aşağıdaki gündemle yapılıyor. Genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve gündem bilgileri Derneğimizin internet sayfası (www.maliyeokulu.org.tr) yoluyla üyelere duyuruldu.

 

Olağan Genel Kurul Gündemi

1) Katılan üyelerce hazirun listesinin imzalanması,

2) Başkanın açılış konuşması,

3) Divan heyetinin seçilmesi,

4) Gelir-Gider durumu ve faaliyet raporlarının okunması,

5) Yönetim kurulunun ibrası,

6) Dernek organlarının seçilmesi,

7) Diğer yazılı ve sözlü önergeler ile dilek ve temennilerin görüşülmesi,

8) KapanışMO tpDamga Logo

 

Maliye Okulu Mezunları Derneği
Yönetim Kurulu a.

Ahmet KAYA
Genel Başkan

 

Onursal Genel Başkanımızın Konferans Daveti

Dünyanın en büyük avukat topluluğu ve örgütünü oluşturan İstanbul Barosunun İdare ve Vergi Hukuku Komisyonu Başkanı Onursal Genel Başkanımız Av. Mehmet KAYA, tüm mezunlarımızı "Vergi Hukukunda Uzmanlaşma - Gelecek?" konferansına davet ediyor.

Konferansın 15:00'de başlayacağı planlanan ikinci oturumunun konuşmacıları arasında 1981-Ankara mezunumuz Av. Adnan KORKMAZ ile 1983 - 1985 İzmir mezunlarımız Özkan ve Serap (KEÇECİ) SARUHAN'ın kızları Av.Gözde SARUHAN BERK de Uygulama Perspektifinden: Yargıç - Avukat Bakışı konusunda bildirilerini sunacaklar. 

Devamını oku...

Cumhuriyet devrinde Maliyemiz, üstünde çok çalışılmış bir konudur. Yüzyılların aksaklıklarının giderilmesi ve zamanın getirdiği esasların yerleştirilmesi, büyük emeklerle olmuştur ve daha çok emeklere ihtiyaç vardır.  Maliye Okulu gençlerinin, Maliyemizi ehliyetle işletip ilerleteceklerine inanıyorum. 06 Şubat 1947 İsmet İNÖNÜ