Son Haberler

MOMDER İstanbul Şubesi Geleneksel Yılbaşı Yemeği

istyilbasi

{/xtypo_rounded2}

mo damga

Okulumuzu ve Tarihini Dünyaya Anlattık 

 • Edirne 5134
 • Edirne 5106
 • Edirne 5118
 • Edirne 5119
 • Edirne 5141
 • Edirne 5131
 • Edirne 5104
 • Edirne 5123
 • Edirne 5105
 • Edirne 5145
 • Edirne 8489
 • Edirne 8491
 • Edirne 8493
 • Edirne 8494
 • Edirne 8501
 • Edirne 8515
 • Edirne 8524
 • Edirne 8534
 • Edirne 8545
 • Edirne 8551
 • Edirne 5100

Trakya Üniversitesinin öncülüğü ve evsahipliğinde düzenlenen 1. Balkan Muhasebe ve Yönetim Tarihi Kongresinde ilk panel "Maliye Okulunun Tarihi" başlığıyla Okulumuz ve mezunlarımıza ayrıldı. 

Türkiye'de alanında ilk kez organizayonu gerçekleştirilen bir kongrenin birinci panel ve oturumunun Okulumuza ayrılması, akademik anlamda gurur verici olduğu gibi uluslararası bilim dünyasında Okulumuzu tanıtmak ve tarihini anlatmak açısından da son derece önemliydi. 

Afis

Oturum başkanlığını 1958 mezunumuz (E. Edirne Defterdarı) YMM Hayri Oral LEVENDER'in yürüttüğü panele katılan mezunlarımız, Okulumuzun ülkemiz Maliyesindeki yeri, önemi ve gerekliliği ile yetiştirdiği mezunların kamu ve özel sektör için tartışılmaz değerini uluslararası bir kongrede bilimsel yönden anlatma fırsatı yarattı.

Bulgaristan, Kanada, Kosova ve Yunanistan üniversitelerinin katılımıyla gerçekleştirilen kongre ve konferanslar dizisi Trakya Üniversitesinin Türkçe ve İngilizce hazırlayacağı kitap ile tüm dünyaya duyurulacak. 

Edirne 84881

 

Prof. Dr. Ahmet AK, Osmanlı'dan Cumhuriyete Maliye Okulu'nu; MOMDER Genel Başkanı Ahmet KAYA Cumhuriyet Kurumu Olarak Maliye Okulu'nu; Okulumuz öğrencilerinin profili ile okul sonrası istihdam alanlarını Av. Mehmet KAYA; Okulumuzda öğrenci ve öğretmenliği yaşayan Dr.  Yusuf AKÇA her iki gözle Maliye Okulu'nu; eğitime genel bir bakış açısıyla Meslek Liseleri ve Kamusal Alanlarda Ara İnsan Eğitimini Dr. Ahmet KAVAK ve Prof. Dr. Ziyaettin BİLDİRİCİ Okulumuzun Türk Maliyesindeki yeri ile yokluğundaki sorunları anlattı. 

{/xtypo_rounded2}

 
Sevgili Mezunlarımız,
Bilindiği üzere, Ankara’da 15-16 Aralık günlerinde, Maliye Okulu olarak hizmet vermiş eğitim binalarında yaptığımız Ulus Yıl Sonu Toplantısında alınan kararlardan biri de “dergi, e-dergi ve bilimsel kitap çıkaracak kurulların oluşturulması” idi. Sonuç Bildirgesinde de deklare ettiğimiz gibi, MOMDER olarak bu kapsamdaki çalışmalarımızı diğer derneklerimiz ile birlikte iki ay içinde sonuçlandıracağımızı açıklamıştık.

Bu çerçevede, katılımcıların mutabık kaldığı “Yayın Kurulunda yalnızca akademisyenlerin değil, kamuda veya özel sektörde görev yapan akademik unvanı olmayan mezunlarımızın da yer alması gerektiği” görüşünden hareketle, katkılarını esirgemeyeceklerini düşündüğümüz geniş mesleki yelpazede bir Yayın Kurulunu, İstanbul ve İzmir Şubelerimiz; Antalya, Bursa, Gaziantep, Mersin derneklerimiz ve MOSK ile birlikte oluşturduk.

Bu komisyon ve kurulların, görev almak isteyen tüm mezunlarımıza açık olduğunu bir kez daha yineliyoruz.

Toplantıda Sayın Dr. Ahmet Kavak tarafından dile getirilen “Dernek Başkanlığı altında Bilim Kurulunun olması ve konuların bu kurulun süzgecinden geçirilmesinin zorunlu olduğu” görüşünü şiar edinerek, Bilim Kurulunun yanında e-dergicilik için Yayın Kurulu ve her dergide farklı adlar altında da olsa Yayın Kurulu içinde Danışma ve Okuma Komisyonlarının oluşturulmasını, bu komisyonların ise bağımsız ve tarafsız olarak Yayın Kurulu üyeleri tarafından kendi iç dinamikleriyle belirlemesinin uygun olacağına karar verdik.

Derneğimizin 1988 ve 2004 yıllarında başlattığı, ancak ikişer sayıdan fazla sürdürülmesi olanaklı olmayan dergicilik sürecinde yaşanan sorunları bilerek, dolayısıyla maalesef yürümeyen her iki deneyimi göz önünde bulundurarak yayıncılığa öncelikle internet ortamında e-dergi oluşturarak başlamak ve yayın hayatında biz yine varız demek istiyoruz.

Bu arada, Maliye ve Vergi Tarihi ile Türkiye’de henüz girişilmeyen Vergi Müzeciliği konularında bilimsel çalışmaları bulunan, ayrıca Kayseri İhtisas Kütüphanesi Müdürlüğü görevini de sürdüren, arşivcilik ve kurumsal kimlikler konusunda deneyimli Sayın Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Somuncu’nun “Doküman Toplama Merkezi” oluşturma fikrini önemsiyoruz. Bunun, Okulumuz ve mezunlarımızın Ülkemizin maliye ve ekonomi alanındaki önem ve değerinin ortaya çıkarılması açısından üzerinde önemle durulması ve titizlikle çalışılması gereken bilimsel bir konu olduğunun bilincindeyiz.

Bu bağlamda, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Mesut Kullar ile çeşitli illerdeki derneklerimizin Yayın Kurulu için belirledikleri temsilciler kurumsal kimliğimiz şemsiyesi altında bu koordinasyonu sağlayacaklardır. Tüm mezunlarımızın da bu kapsamda yapılacak çalışmalarda bir kez daha Maliye Okulu Ailesinden olarak ve Maliye Okulu ruhu ile hareket ederek MOMDER’e ve Derneklerimize gereken desteği vereceğini biliyoruz.

Ülkemizin kamu ve özel sektöründeki kurumsal ya da bireysel en küçük biriminden en üst kademelerine kadar özverili çalışma ve üstün başarıları ile kendisini kanıtlamış mezunlarımızın tanıtımına önemli ölçüde katkı sağlayacak e-dergimiz ile kurumsal kimliğimizin de yayın yaşamında bir ekol oluşturacağına inancımız tamdır.MO tpDamga Logo

Saygı ve Sevgilerimizle

Ahmet Kaya
Maliye Okulu Mezunları Derneği Genel Başkanı
 

Fotoğraf açıklaması yok.

mo damga

 

 

Panels

 

 https://4thtrakyaaccfinaud.trakya.edu.tr/print/pages/panels

Resim

                                                                                         Resim
                                            Resim
https://www.maliyeokulu.org.tr/

PANEL

‘MALİYE OKULU TARİHİ’

Toplantı Başkanı:    ORAL LEVENDER

KONUŞMACILAR (Kronolojik Konu Sırasıyla)

--- “Osmanlı’dan Cumhuriyete” MALİYE OKULU
Prof Dr Ahmet Ak 

--- CUMHURİYET Kurumu MALİYE OKULU
Ahmet Kaya

--- MALİYE OKULU “Öğrenci Profili, İstihdam Alanları”
Av. Mehmet KAYA 

---“Öğrenci ve Öğretmen Gözüyle” MALİYE OKULU
Dr Yusuf Akça

MALİYE OKULU, “Meslek Liseleri ve Kamusal Alanlarda Ara İnsan Eğitimi”
Dr Ahmet Kavak

MALİYE OKULU, “Türk Maliyesi İçindeki Yeri; Yokluğundaki Sorunlar, Eksiklikler”
Prof Dr Ziyaettin Bildirici


__________________________________________________________________________

Resim
__________________________________________________________________________
PANEL (22 KASIM 2019 - NOV 22, 2019)
SAAT: 10.00 - 12.00
YER: EDİRNE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KONFERANS SALONUNDA DÜZENLENECEKTİR. 

"Recent Issues in Taxation"
"Vergide Güncel Konular"

Açılış Konuşması:
Selahattin Başkal - Edirne Vergi Dairesi Başkanı 
Haluk Kaba - Edirne SMMMO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  

Chair: 
Prof.Dr.Erkan Aydın, Head of Fiscal Law, Department of Fiscal Studies, Faculty of Economics, Marmara University 
Prof.Dr.Erkan Aydın, Mali Hukuk ABD Başkanı, Maliye Bölümü, İktisat Fakültesi, Marmara Üniversitesi 

Panelist:  
Prof.Dr.Erkan Aydın, Head-Fiscal Studies, Faculty of Economics, Marmara University 
Prof.Dr.Erkan Aydın, Maliye Bölüm Başkanı, İktisat Fakültesi, Marmara Üniversitesi 
"Vergi İncelemesi Bağlamında Mükellef Hakları"
"Taxpayer Rights Within the Context of Tax Audit" 

Dr.Ahmet Kavak, Tax Director, PwC Istanbul 

"Vergi Adaleti Bağlamında Af Yasaları ve Vergi İndirimi Uygulamasındaki Çelişkiler"
"Amnesty Laws in the Context of Tax Justice and Contradictions in the Application of Tax Reduction"

Türkben Pedük, YMM
" Suitcase Trading & Micro Export: Özel Faturalar"
" Bavul Ticareti & Mikro İhracat: Special Invoices

YMM Şenol Turut, Tax Sworn Accountant, Horizon Tax Consulting 

Vergi Ziyaı ve Kaçakçılık suçlarının hukuki niteliği ve Uygulanan Cezaların Etkinliği

 
 

 

19 mayis 100yil ATAturk

100 Yıldır Hepimiz Bandırma Vapurundayız.
Tam Bağımsız, Demokratik, Sosyal ve Laik Türkiye Cumhuriyeti Hedefinde
19 Mayıs'ın 100. Yılında da
Atatürk'ün Yolunda Yürümeye Devam Edeceğiz.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız
Kutlu Olsun

mo damga

 

Cumhuriyet devrinde Maliyemiz, üstünde çok çalışılmış bir konudur. Yüzyılların aksaklıklarının giderilmesi ve zamanın getirdiği esasların yerleştirilmesi, büyük emeklerle olmuştur ve daha çok emeklere ihtiyaç vardır.  Maliye Okulu gençlerinin, Maliyemizi ehliyetle işletip ilerleteceklerine inanıyorum. 06 Şubat 1947 İsmet İNÖNÜ