MOMDER - Mali Düşünce Dergisi'nin Haziran 2004 tarihli 2 sayısındaki Sunuş sayfasından alınmıştır.


Değerli Maliye Okulu Mezunları,

Bilindiği gimkaya abibi, Maliye Okulu, Maliye Bakanlığının ihtiyacı olan meslek memurlarını yetiştiren birinci derecede orta kademede bir uzmanlık okulu olup Bakanlığa temel personel yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Hal böyleyken,

1995 Mali Yılı Bütçe Kanunu'nda yapılan düzenleme ile mecburi hizmet yükümlülüğünün kaldırılması ve her branş ve dalda ihtiyacın üzerinde yetişmiş insan gücünün olması ve istihdam politikaları bakımından, burslu ve yatılı olarak mecburi hizmet karşılığı öğrenci okutma işlemine son verilmesi öngörüldüğünden hareketle,

hukuki ve fiili işlerliğinin kalmadığı ileri sürülerek, Maliye Okulunun kuruluş temel amacının bundan böyle gerçekleşemeyeceği sebebiyle Okula öğrenci alınmamasına ve Maliye Okulunun kapatılmasına karar verilmiş olmakla,

Devletin mali durumunun düzenlenmesinin bir bilgi ve uzmanlık işi olduğu ya kavranamamış veyahut kavranmış olsa bile tedbiri düşünülememiştir.
Çünkü,

Kapatma kararı alınırken, kapatılan Okulun Bakanlığa bağlı bir okul olduğu, bu okulun çağdaş eğitim ve öğretim hizmetlerini en iyi şekilde gerçekleştirerek özellikle, geçmişte Maliye Bakanlığının omurgasını, iskeletini teşkil eden elemanlar yetiştirmiş oldğu ve seksen yıllık tarihi geçmişi gözardı edilerek, Maliye Bakanlığı bndiği dalı kesmekle kan kaybetmiştir.

Maliye Okulu mezunu olarak isteğimiz, yapılan bu yanlışlığın düzeltilmesi ve tekrar Okulumuzun açılarak bilgili, Devletin çıkarını her şeyin üstünde tutan, yolsuzluğa ve kanunsuzluğa karşı koyacak çekirdekten maliyeci yetiştirmek için Maliye Bakanlığı üst yönetimi başta olmak üzere Devletin her kademesindekilere ve Maliye Okulu Mezunlarına, Maliye Okuluna sahip çıkma görevi düşmektedir.

Maliyecilik ayrıcalığı olan bir meslektir. Bu meslek Maliye Okulunun yeniden açılmasıyla zenginlik kazanacaktır.

Saygı ve sevgilerimle,

Av. Mehmet Kaya
Onursal Başkan

Cumhuriyet devrinde Maliyemiz, üstünde çok çalışılmış bir konudur. Yüzyılların aksaklıklarının giderilmesi ve zamanın getirdiği esasların yerleştirilmesi, büyük emeklerle olmuştur ve daha çok emeklere ihtiyaç vardır.  Maliye Okulu gençlerinin, Maliyemizi ehliyetle işletip ilerleteceklerine inanıyorum. 06 Şubat 1947 İsmet İNÖNÜ