Maliye Okulu Mezunları Derneği Tüzüğünün 43. maddesinde;


Dernek kurucularının adı ve soyadları, meslek ve sanatları, ikametgahları ve tabiiyetleri ekli listede gösterilmiştir.


denilmekte, Tüzüğümüze ekli listede ise Dernek kurucularımız ile geçici (ilk) yönetimde yer alanlar sıralanmaktadır.

İşte, adlarını her zaman şükran ve minnetle andığımız Dernek kurucularımız ile ilk yönetim kurulunda görev alan Okulumuz mezunları.


MALİYE OKULU MEZUNLARI DERNEĞİ GEÇİCİ YÖNETİM KURULU
MALİYE OKULU MEZUNLARI DERNEĞİ KURUCU ÜYELERİ
Şerif ERCAN Başkan Şerif ERCAN Serbest 
Ahmet ALAGÖZ 2. Başkan Ünsal ULUÇEÇEN Tüccar
Cavit ŞENOL Genel Sekreter Yaşar ER Memur
İbrahim ÇİMEN Genel Sekreter Yrd. Sait KEKEÇ Serbest
Mehmet KÜKREKOL Sayman Cavit ŞENOL Memur 
Sait KEKEÇ Üye Yaşar ASYALI Memur 
Mehmet ALPSEL Üye Hüseyin ŞEN Serbest 
  Ahmet ALAGÖZ Memur
  Mehmet ALPSELMemur 

 

 

Cumhuriyet devrinde Maliyemiz, üstünde çok çalışılmış bir konudur. Yüzyılların aksaklıklarının giderilmesi ve zamanın getirdiği esasların yerleştirilmesi, büyük emeklerle olmuştur ve daha çok emeklere ihtiyaç vardır.  Maliye Okulu gençlerinin, Maliyemizi ehliyetle işletip ilerleteceklerine inanıyorum. 06 Şubat 1947 İsmet İNÖNÜ