aslanmaliyeokulu 01

Maliye Okulunun Kuruluşu ile ilgili Bakanlar Kurulu Onayının ve Talimatnamesinin Maliye Bakanlığına gönderilmesi

T.C. BAŞVEKALET
Kalemi Mahsus Müdiriyeti
Adet:6/4634

Maliye Vekaleti Celilesine 24/Ağustos/341 tarih ve memurin müdiriyeti 5669 numorolu tezrei vekalet penahları cevabıdır :

Maliye Tatbikat Mektebi Alisi için vekaleti celilelerince tanzim edilmiş olan talimatnamenin mevkii meriyete vazı hakkında İcra Vekilleri Heyetinin 16/Eylül/341 tarihli içtimaında müttehaz karar üzerine tanzim edilmiş olan kararnamenin ve talimatnamenin musaddak sureti leffen takdim olunmuştur efendim.

Başvekil
İsmet

Cumhuriyet devrinde Maliyemiz, üstünde çok çalışılmış bir konudur. Yüzyılların aksaklıklarının giderilmesi ve zamanın getirdiği esasların yerleştirilmesi, büyük emeklerle olmuştur ve daha çok emeklere ihtiyaç vardır.  Maliye Okulu gençlerinin, Maliyemizi ehliyetle işletip ilerleteceklerine inanıyorum. 06 Şubat 1947 İsmet İNÖNÜ