Derneğimizin 03.05.2008 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda Denetim Kurulu asil ve yedek üyeliklerine seçilen Okulumuz mezunları aşağıdaki gibidir:

Asil Üyeler

  •  Satılmış ARINOĞLU (İstanbul, 1982)
  • Savaş YÜCEL (Ankara, 1977)
  • Mesut KOYUNCU (Ankara,?)
Yedek Üyeler
  • Ahmet KAVAK (Ankara, 1967)
  • Levent DEMİRDAĞ (Ankara, 1975)
  • Mustafa Kemal BULUT (Ankara, 1989)

Cumhuriyet devrinde Maliyemiz, üstünde çok çalışılmış bir konudur. Yüzyılların aksaklıklarının giderilmesi ve zamanın getirdiği esasların yerleştirilmesi, büyük emeklerle olmuştur ve daha çok emeklere ihtiyaç vardır.  Maliye Okulu gençlerinin, Maliyemizi ehliyetle işletip ilerleteceklerine inanıyorum. 06 Şubat 1947 İsmet İNÖNÜ