Yönetim Kurulu

  • Asil Üyeler

  • Hüseyin BOZKURT - Başkan (Ankara-1977)
  • Ş. Müslüm DEMİRCİOĞLU (Ankara-1967)
  • Ali ÇAPAN (Ankara-1966)
  • Abdülmennan DALYANOĞLU (Ankara-1986)
  • Metin FISTIK (Ankara-1983)

Denetim Kurulu


  • .

  • .

  • .

Cumhuriyet devrinde Maliyemiz, üstünde çok çalışılmış bir konudur. Yüzyılların aksaklıklarının giderilmesi ve zamanın getirdiği esasların yerleştirilmesi, büyük emeklerle olmuştur ve daha çok emeklere ihtiyaç vardır.  Maliye Okulu gençlerinin, Maliyemizi ehliyetle işletip ilerleteceklerine inanıyorum. 06 Şubat 1947 İsmet İNÖNÜ