akavakDr. Ahmet KAVAK (YMM) Ankara-1967 

10Şubat 1949 yılında Eskişehir'in Mihallıççık İlçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta okulu bu ilçede bitirdi. 1967 yılında Maliye Okulundan mezun olup Maliye Bakanlığı bünyesinde memur olarak göreve başladı.

Memuriyeti yanısıra, 1970 yılında Ankara Atatürk Lisesi'nden ve 1974 yılında da Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun oldu.

Ankara Defterdarlığı Vergi Kontrol Memuru ve bilahare Maliye Bakanlığı Stajyer Gelirler Kontrolörü olarak memuriyetine devam etti.

1979 yılında Gelirler Kontrolörü ve 1986 yılında da Gelirler Baş Kontrolörü oldu. Yirmi beş yılı aşkın memuriyet hizmeti sonrası 1993 yılında Gelirler Baş Kontrolörlüğünden emekliye ayrılarak, Yeminli Mali Müşavir olarak serbest çalışma hayatına atıldı. Halen PriceWaterHouseCoopers firmasında Vergi Direktörü olarak görev yapmaktadır.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalında master ve doktorasını tamamlayan KAVAK, evli ve iki çocuk babası olup mesleki konularda çeşitli dergilerde yayımlanmış yazıları yanısıra iki kitaptan oluşan "Kaynakçalı Vergi Kanunları", "Katma Değer Vergisi Mevzuatı", "Sermaye Şirketlerinin Tasfiye, Birleşme, Devir ve Bölünme İşlemleri" ve "Türk Vergi Hukukunda Pişmanlık ve Islah" adlı eserleri ile "Yaşanmış Sayılır mı?", "Küçük Kuşum", "Kim Bilir", "Siyah Güller" ve "Mabedimsin" adlı şiir kitapları bulunmaktadır.

Cumhuriyet devrinde Maliyemiz, üstünde çok çalışılmış bir konudur. Yüzyılların aksaklıklarının giderilmesi ve zamanın getirdiği esasların yerleştirilmesi, büyük emeklerle olmuştur ve daha çok emeklere ihtiyaç vardır.  Maliye Okulu gençlerinin, Maliyemizi ehliyetle işletip ilerleteceklerine inanıyorum. 06 Şubat 1947 İsmet İNÖNÜ