Memduh Aslan, Doç. Dr.


Akademik Geçmiş
Lisans : Dokuz Eylül Üniversitesi
Yüksek Lisans : Dokuz Eylül Üniversitesi
Doktora : Dokuz Eylül Üniversitesi

Telefonu : 0 (342) 211 80 80 - 1324
E-Posta :  Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız
Memduh ASLAN
 
Kısa Özgeçmiş
 
 
 
Araştırma Konuları

Kamu Hukuku

Akademik Özgeçmiş
 
7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
 
SıraTarihiİçerik
1 2010 Vergi İhtilaf Haritası Gaziantep Vergi Mahkemeleri (2010)., ASLAN MEMDUH, Salmat Basın YayıncılıkSalmat Basın Yayıncılık, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 113, ISBN:978-605-86088-0-1
2 2008 Türk vergi sisteminde cezai yaptırımların etkinliği (2008)., ASLAN MEMDUH, MALİYE VE HUKUKMALİYE VE HUKUK, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 380, ISBN:978-9944-719-22-3
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
 
SıraTarihiİçerik
1 2014 Vergilendirmede Tebligat Sorunları:Muhatabın Adreste Yokluğu. Legal Mali Hukuk, 10(112), 3-18
2 2014 Karşı Vekalet Ücretlerinde Katma Değer Vergisi Meselesi. Türkiye Barolar Birliği Dergisi(114), 275-292
3 2014 Kentsel Rantların Vergilendirilmesi. Ankara Barosu Dergisi, 72(201/3), 115-134
4 2014 Vergilendirmede Elektronik Belgelerin Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(3), 21-58
5 2013 Vergi Yargısında: Tek Dilekçe İle Birden Fazla İşleme Dava Açılması. Lebib Yalkın (109), 138-145
6 2013 Vergi Uygulamalarında Konut Ve Daire Kavramı. Legal Mali Hukuk(97), 3-24
7 2012 Serbest Bölgelerden Yurt İçine Yapılan İthalatlarda Geriye Dönük KKDF Uygulaması İdari İtiraz ve Yargı Süreci Yönünden Karmaşık Bir Görünüm Çizmektedir, Lebib Yalkın(108), 85-90
8 2012 Vergi Tahsilatında Yeni Strateji: Vergi Psikolojisi. Dayanışma (116), 73-76
9 2012 Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Ruhu: İndirim Müessesesi ve Verginin Yansıması. Lebib Yalkın (104), 136-138
10 2012 Sigorta Prim Anaparaları Üzerinden Yapılan Stopajlarda Yeni Perde. Lebib Yalkın (100), 266-290
11 2012 Kayıt Dışılık İle Hukuki Mücadele. Vergi Dünyası(365), 182-193
12 2011 İdari Yargıda Usul Ekonomisi, Bağlantı, Doğal Hakim İlkesi Çekişmesi. Vergi Dünyası (362), 116-127
13 2011 Mirasçıların Vergi Borçlarından Sorumluluğu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 17(34), 127-144
14 2009 Gelir, Kurumlar ve KDV Kanunları Düzenlemeleri Çerçevesinde "Hisse Senedi" ve "İştirak Hissesi" Satışları ile "İlmühaber" lerin Durumu. Lebib Yalkın (70), 281-288
15 2009 Şirket Yönetim Kurulu Üyeliği Sona Eren Kanuni Temsilcinin Ödenmeyen Anonim Şirket Vergi Borçlarından Sorumluluğu. Mali Pusula(51), 45-52
16 2008 Yurtdışı Çıkış Yasağı Davalarında Görevli Mahkeme ve Daha Önce Açılan Davaların Akıbeti. Mali Pusula (44), 20-23.
17 2008 Vergi Hukukunda Delil Sistemi: İfade, İkrar ve Beyanın Delil Niteliği. Mali Pusula (43), 20-28
18 2008 Vergi İhtilaflarında Yeni Bir Dönem: Nisbi Vekalet Ücretinin Olası Etkileri. Mali Pusula (42), 20-23
19 2008 İade Alınamayan Sipariş Avanslarında Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılma Meselesi Mali Pusula (41), 56-59
20 2008 5736 Sayılı Bazı Kurum Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Af Niteliğinde midir? Bir Değerlendirme. Dayanışma(101), 68-74
21 2008 Enerji Piyasasının İdari Para Cezalarına İlişkin Hükümlerinde Yapılan Değişiklikler, Mali Pusula (39), 48-61.
22 2008 Enerji Piyasasında Cezai Nitelikteki "Ulusal Marker Bedeli"nin Doğuşu ve Değerlendirilmesi. Mali Pusula (38), 40-47
7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
 
SıraTarihiİçerik
1 2014 Vergilendirmede Elektronik Belgelerin Hukuki Geçerliliklerinin Değerlendirilmesi, Türkiye 29. Maliye Sempozyumu
2 2011 Mirasçıların Vergi Borçlarından Sorumluluğu. Marmara Üniversitesi Vergi Hukuku Toplantısı
3 2010 Kayıt Dışılık İle Hukuki Mücadele. Kayıt Dışı Ekonomi, Kamu Maliyesinde Değişim ve Yeni Maliye
8. Projeler
 
SıraTarihiİçerik
1 2012 Gaziantep Vergi Mahkemeleri Yetki Çevresi Vergi İhtilaf Haritası, Vergi mahkemererinde açılan davaların tüm veriler üzerinden değerlendirilmesi
13. Dersler
 
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 EKO 211 Kamu Maliyesi I Zorunlu 2
2 EKO 212 Kamu Maliyesi II Zorunlu 2
3 HUK 313 Vergi Hukuku I Zorunlu 2
4 HUK 314 Vergi Hukuku II Zorunlu 2