ahmek ak

Ahmet AK, Prof. Dr.

 

 

 

1983 yılında Ankara Maliye Okulundan mezun olan Prof. Dr. Ahmet AK'ın özgeçmişi başlıklar halinde aşağıdaki gibidir:

Lisans

 • Çukurova Üniversitesi İİBF / İşletme

Yüksek Lisans

 • Anadolu Üniversitesi SBE / Mali Hukuk

   TEZ: “Gelir Vergisi Kanunu Açısından Vergi İdaresi ile Vergi Yargısı Arasındaki Yorum Farklılıkları ve

  Vergi Yargısı Kararlarının Vergi İdaresi Üzerindeki Etkileri”

Doktora

 • Anadolu Üniversitesi SBE / Mali Hukuk

  TEZ: “Vergi Yasalarının Hazırlanması, Yasama Süreci ve Türkiye  Uygulaması"

İş Deneyimi

 • Prof. Dr. Gazi Üniversitesi (2017- )

  Prof. Dr. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (2015-2017)

  Misafir Öğretim Üyesi/ Kansan Üniversitesi, ABD (2012-2013) / Czestochowa University of Technology (2013/6 / 2014/6)

  Doç. Dr. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (2010-2015) 

  Yard. Doç. Dr. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (9.9.2009-30.6.2010) 

  Gelir İdaresi Grup Müdürü / Maliye Bakanlığı (2005-2009)

  Vergi Müfettişi / Maliye Bakanlığı (1991-2005)

Doğum Yeri

 • Anamur

İlgi Alanları

 • Vergi Uyuşmazlıkları ve  Vergi Yargılama Hukuku / Vergi Ceza Hukuku / Vergi İcra Hukuku / Türk Vergi Sistemi ve Uluslararası Vergi Sorunları / Vergi Sosyolojisi - Mükellef Hakları

 Televizyon Programları 

Prof. Dr. Ahmet AK'ın konuk olduğu Eskişehir'in yerel televizyonu Kanal 26 televizyonundaki Haberiniz Olsun adlı programı buradan izleyebilirsiniz.

Yayın tarihi: 23 Aralık 2017