Makale İçeriği
Mezunlarımızdan Kitaplar
Devam
Tüm Sayfalar

MEZUNLARIMIZDAN KİTAPLAR

Yargıtay 10. Ceza Dairesi Tetkik Hakimi Birsen ELMAS'ın kitabı

uyusturucu birsenelmasUyuşturucu veya uyarıcı maddeler toplumları oluşturan bireylerin sağlık ve refahını ciddi bir biçimde tehdit ettiği gibi, toplumun ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal temellerine de olumsuz etkilerde bulunmaktadır. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının yaygınlaşmasının yanı sıra kullanmaya başlangıç yaşının da çok küçük yaşlara kadar gerilemesi, artan uyuşturucu veya uyarıcı madde türleri, maddeye ulaşımın kolaylaşması, iletişim çağının sağladığı olanaklar sayesinde özellikle çocuklar ve gençler arasında etkileşim ve bunun yarattığı özenme olgusunun artması bu suçlarla etkin bir mücadeleyi zorunlu kılmaktadır. Bu gerçekliğin kabulünde suçların -sınır aşan- nitelikte olmasının da büyük payı mevcuttur. Öyle ki uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarıyla mücadele tüm dünya ülkelerinin en önemli önceliğidir. Bu öncelik ülkeler arasında işbirliği yapılmasını ve dünya devletlerinin bağlı olduğu tüm üst kurumlarca bu suçlarla mücadele için önlemler alınmasını zorunlu hale getirmiştir. 
Uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, 5237 sayılı TCK’nın 188, 190 ve 191. maddelerinde hüküm altına alınmış, ancak, yıllar içinde gitgide artan suç oranları dikkate alınarak bu suçlarla daha etkin bir şekilde mücadele edebilmek amacıyla kanunda üç kez değişiklik yapılmıştır. Kısa aralıklarla yapılan bu değişiklikler kimi zaman uygulayıcılarda tereddütlerin oluşmasına neden olmuştur. Bu kitap, -Bilgiler paylaştıkça çoğalır- düsturu ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarının soruşturmasında veya kovuşturmasında görevli kıymetli Cumhuriyet savcıları, Hakimler ve Avukatların uygulamada karşılaştıkları sorunların çözümüne yardımcı olmak, bu şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları ile etkin mücadelede kendi payımıza düşen katkıyı sunmak adına kaleme alınmıştır. Kitap, 1993 yılında bir hakim adayı olarak adım attığım, 2002 yılında -Tetkik hakimi- olarak katıldığım ve her daim mensubu olmaktan onur duyduğum Yargıtay 10. Ceza Dairesinde geçirdiğim on üç yıllık deneyimin bir ürünüdür. Bu vesile ile Ocak 1993 yılından bu yana bilgi ve görgüleri ile meslek hayatıma ışık tutan, en büyük gücün bilgi olduğu inancını bana aşılayan bu -Büyük Okulun mimarları Saygıdeğer Başkanlarım ile Üyelerime, zor ama bir o kadar da zevkli geçen çalışma günlerimde kader ortaklığı yaptığım Tetkik Hakimi arkadaşlarıma şükranlarımı sunmayı bir borç bilirim. 
Kitap, dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde -Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal Suçları-, ikinci bölümde -Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçları-; üçüncü bölümde -Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme, Bulundurma ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma Suçları-; dördüncü bölümde ise -Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçlarında Etkin Pişmanlık- konuları ayrıntılı olarak incelenmiş; 2313 sayılı Kanun ile 3298 sayılı Kanun kapsamına alınan maddelere ilişkin Bakanlar Kurulu Kararları da kronolojik olarak kitabın son kısmına eklenmiştir. 
Kitabın yazımında, sade bir anlatım dili kullanılmasına önem verilmiş, açıklamalar maddeler haline indirgenerek sadeleştirilmeye çalışılmış, konu bazında örneklendirmeler yapılmış, bilgiye daha çabuk ulaşma adına açıklamaları destekleyen Yargıtay kararlarının dipnot yolu ile sunulması yolu tercih edilmiştir. Kitapta yer alan kararların seçiminde, uygulamaya ışık tutacak, tereddütleri ortadan kaldıracak nitelikteki kararlara öncelik verilmiştir. Bu seçimde, saygıdeğer meslektaşlarımın gerek hizmet içi eğitim seminerlerinde gerekse çeşitli yollarla ilettikleri sorunlar büyük rol oynamıştır. Kararların büyük çoğunluğu, maddelerle ilgili yapılan açıklamaların sonunda yer almakta olup, bu kararlar da kendi içinde alt başlıklar halinde sunularak erişim kolaylığı sağlanmaya çalışılmıştır.



Cumhuriyet devrinde Maliyemiz, üstünde çok çalışılmış bir konudur. Yüzyılların aksaklıklarının giderilmesi ve zamanın getirdiği esasların yerleştirilmesi, büyük emeklerle olmuştur ve daha çok emeklere ihtiyaç vardır.  Maliye Okulu gençlerinin, Maliyemizi ehliyetle işletip ilerleteceklerine inanıyorum. 06 Şubat 1947 İsmet İNÖNÜ