Yazdır
PDF
Makale İçeriği
Maliye Okulu Mezunları Derneği Tüzüğü
Üyelik
Teşkilatlanma
Şubeler
Mali Hükümler
Son Hükümler
Geçici Yönetim Kurulu ve Kurucu Üyeler
Tüm Sayfalar


MALİYE OKULU MEZUNLARI DERNEĞİ GEÇİCİ YÖNETİM KURULU
ADI VE SOYADI    ÜSTLENDİĞİ GÖREV   

Şerif Ercan    Başkan   
Ahmet Alagöz    2.Başkan   
Cavıt Şenol    Genel Sekreter
ibrahim Çimen    Genel Sekreter Yrd.
Mehmet Kükrekol    Sayman   
Sait Kekeç    Üye   
Mehmet Alpsel    Üye   

MALİYE OKULU MEZUNLARI DERNEĞİ KURUCU ÜYELERİ

1.Şerif Ercan   
2.Unsal Uluçeçen   
3.Yaşar Er   
4.Sait Kekeç   
5-Cavit Şenol   
6.Yaşar Asyalı   
7.Hüseyin Şen   
8.Ahmet Alagöz   
9.Mehmet Alpsel   
10.Ali Yıldırım
11.Celaletlin Öztürk
12.İbrahim Çimen
13.Hikmet Cebecioğlu
14.A.Rıza Kaybaki
15.Mehmet Kükrekol
16.Nail Inel
17.Cevat Demirel
18.1.Şenol Allan
19.Murat Ünlüsoy
20.Rahmi Nacar
21.Hüsamettin Yılmaz
22.Tayyip Peten
23.Aydın Ankara
24 Samı Bacanak
25.U.Özkan Ülger
26.Oktay Özdemir
27.Fadime Tüıkyılmaz
28. Adil Ozdemir
29.Ayhan Erkara
30.Recep Çerçi
31.Abdurrahman Tehta
32.Kazım Farımaz
33.Gültekin Erkılıç
34.Ergun Yavaş
35.Ali Özcan
36.Musa YıldızCumhuriyet devrinde Maliyemiz, üstünde çok çalışılmış bir konudur. Yüzyılların aksaklıklarının giderilmesi ve zamanın getirdiği esasların yerleştirilmesi, büyük emeklerle olmuştur ve daha çok emeklere ihtiyaç vardır.  Maliye Okulu gençlerinin, Maliyemizi ehliyetle işletip ilerleteceklerine inanıyorum. 06 Şubat 1947 İsmet İNÖNÜ