aslanmaliyeokulu 01

Maliye Okulunun Kuruluşu ile ilgili Bakanlar Kurulu Onayının ve Talimatnamesinin Maliye Bakanlığına gönderilmesi

T.C. BAŞVEKALET
Kalemi Mahsus Müdiriyeti
Adet:6/4634

Maliye Vekaleti Celilesine 24/Ağustos/341 tarih ve memurin müdiriyeti 5669 numorolu tezrei vekalet penahları cevabıdır :

Maliye Tatbikat Mektebi Alisi için vekaleti celilelerince tanzim edilmiş olan talimatnamenin mevkii meriyete vazı hakkında İcra Vekilleri Heyetinin 16/Eylül/341 tarihli içtimaında müttehaz karar üzerine tanzim edilmiş olan kararnamenin ve talimatnamenin musaddak sureti leffen takdim olunmuştur efendim.

Başvekil
İsmet