Abdullah ÇELİKAbdullah ÇELİK (Ankara - 1986)

Bank Asya Genel Müdürü

 

 

 

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür,
2005' den bu yana Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.
2005' den bu yana Yönetim Kurulu Üyesi, Asya ve Pasifik Finans Kurumları Birliği (ADFIAP)
2005' den bu yana Yönetim Kurulu Üyesi, İslam Kalkınma Bankasına Üye Ülkelerin Kalkınma ve Finans Kurumları Birliği (ADFIMI)
2004 – 2005 Kuruluşlar İl Daire Başkanı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu(BDDK),
2003 – 2004 Bankalar Yeminli Murakıpları Kurul Başkan Yardımcısı BDDK
2000 – 2003 Bankalar Yeminli Murakıbı, BDDK
1992 – 2000 Bankalar Yeminli Murakıbı, Hazine Müsteşarlığı
1999 MBA(Finans ve Pazarlama ağırlıklı), Old Dominion University, USA
1991 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat

Abdullah ÇELİK

Aşağıdaki haber Türkiye Kalkınma Bankası AŞ.'nin genel ağdaki sitesinden alınmıştır.

Asya-Pasifik Bölgesi Kalkınma Bankaları Birliği (ADFIAP) ( www.adfiap.org ) 2010 yılı “Yılın CEO” su ödülü Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdürü Abdullah ÇELİK’e verilmiştir.

ADFIAP, Asya-Pasifik bölgesinde kalkınmanın finansmanına katılan tüm kalkınma bankalarının ve diğer finansal kuruluşların odağında yer alan bir kuruluş olarak Türkiye’nin yanı sıra Çin, Japonya, Kanada, Hindistan’ında aralarında olduğu 42 ülkeden 113 üye kuruluşu bünyesinde barındırmaktadır. Kalkınma Finans Kurumları Dünya Federasyonu’nun da kurucu üyesi olan ADFIAP’tan yapılan açıklamada ödülün 10 Mayıs 2010 tarihinde Kanada’da yapılacak ADFIAP yıllık toplantısında Abdullah ÇELİK’e sunulacağı belirtilmiştir.

Abdullah Çelik yaklaşık 4 yıl önce Türkiye Kalkınma Bankası genel müdürü olarak göreve başlamıştır. Ekip bilinciyle ortaya çıkan ve yılın genel müdürü ödülünü getiren değişim sürecinin başlangıç noktası, bankanın misyonunu “yatırımları bölgesel ve sektörel olarak destekleyen, etkin ve hızlı şekilde belirlemek olmuştur.

Bu süreç aynı zamanda 1980-2000 döneminde ağırlıklı olarak “Yatırımları Teşvik Sistemi”nin aracısı olan Türkiye Kalkınma Bankasının, önemli yapısal değişikliklerle müşteri odaklı, sektörle paralel kredi hizmetini makul fiyata sunabilen, uluslar arası finansal kuruluşlardan önemli ölçüde kaynak temin edebilen bir yapıya kavuşmasını sağlamıştır.

Bu süreç aynı zamanda 1980-2000 döneminde ağırlıklı olarak “Yatırımları Teşvik Sistemi”nin aracısı olan Türkiye Kalkınma Bankasının, önemli yapısal değişikliklerle müşteri odaklı, sektörle paralel kredi hizmetini makul fiyata sunabilen, uluslar arası finansal kuruluşlardan önemli ölçüde kaynak temin edebilen bir yapıya kavuşmasını sağlamıştır.

Kalkınma, Abdullah ÇELİK’in yönetiminde 2006-2010 dönemindeki bilinçli stratejik tercih ile tahsis ettiği 1 milyar TL nin üzerindeki kredi tutarıyla “Yenilenebilir Enerji Yatırımları”nı finanse eden en önemli finansman kuruluşlarından birisi olmuş, doğrudan kredilendirmenin yanı sıra toptan bankacılık uygulamaları ile de KOBİ’lerin yatırımlarına finansman sağlayan önemli bir aktör haline gelmiştir. Toptan bankacılık uygulamalarıyla kendi kaynaklarından ve uluslar arası finansal kuruluşların kaynaklarından temin edilen fonlarla ticari bankaların dağıtım kanalları üzerinden çok sayıda KOBİ ye ulaştırılması mümkün hale gelmiştir.

Proje finansmanı gibi güç bir kredilendirme alanında faaliyet gösteren bankada bu dönemde yaşanan değişimin sonucunda, bankanın aktif büyüklüğü 690 milyon TL’den 1287 milyon TL’ye çıkarak %90 oranında büyürken, toplam kredileri 282 milyon TL’den 802 milyon TL’ye çıkarak % 180 büyüme göstermiştir.

Aşağıdaki iki tabloda bankanın kredi ve kaynak artış oranları verilmiştir. Bu tablolardan da bankanın kriz dönemi olan 2008 ve 2009 yıllarında dahi kaynaklarını sektöre ve kalkınma bankaları grubundaki bankalara göre önemli ölçüde artırdığı görülmektedir.Cumhuriyet devrinde Maliyemiz, üstünde çok çalışılmış bir konudur. Yüzyılların aksaklıklarının giderilmesi ve zamanın getirdiği esasların yerleştirilmesi, büyük emeklerle olmuştur ve daha çok emeklere ihtiyaç vardır.  Maliye Okulu gençlerinin, Maliyemizi ehliyetle işletip ilerleteceklerine inanıyorum. 06 Şubat 1947 İsmet İNÖNÜ