Yazdır
PDF

malok1


MALİYE OKULU MEZUNLARI DERNEĞİ

GENEL BAŞKANLIĞINDAN 

Sevgili Mezunlarımız, 

Milli Güvenlik Konseyince 12 Eylül döneminde adı “Bahar Bayramı” olsa bile resmi tatil olmaktan çıkarılan, 28 yıl sonra Nisan 2009'da "Emek ve Dayanışma Günü" olarak resmi tatil ilan edilen günde, 1 Mayısta, 17 yaşında çalışma hayatına başladığımız için öncelikle biz mezunların, çalışan yakınlarımızın, yanımızda çalışan personelimizin bu birlik ve dayanışma gününü kutluyorum.

Birlik ve dayanışma amacıyla 1985 yılında kurulan Derneğimizin de ele avuca sığmayan bir süreci var.

Kamer Genç Ağabey’in, Ankara’da büyük bir düğün salonunda yapılan genel kurulda Hükümet Komiserini sert bir dille uyarışını anımsıyorum mesela. Rivayet odur ki; o tartışma, Ticaret Bakanlığında bir çalışma başlattı, sonucunda da artık dernek genel kurullarında hükümet komiseri ya da diğer adıyla bakanlık temsilcisi bulundurma şartı kaldırıldı.

Benim de içinde bulunduğum bir yönetim ile ilgili makamların yazışmalarının, görüşmelerinin artık kâr etmediği bir dönemde yeni uygulamalarla memur olamayacak olan mezunlarımızın dönemin Maliye Bakanı’nın önünü kesmesi ve demokratik taleplerini iletmesi de anımsadıklarım arasında. 

Birlik ve dayanışmamız tek mezunumuz kalıncaya kadar sürecek, bundan eminim. 

Ama nasıl? 

www.maliyeokulu.org.tr

Sanal medyada eninde sonunda kalıcı iz bırakacak olan, resmi web siteleridir. Müzikten biliyorum bunu. Klasikler her zaman dillerdedir, pop ise bugün hit (en çok) dinlenen olur, yarın hatırlanmaz bile.

Dernek Yönetiminde birlikte çalıştığımız mezunumuzun oluşturduğu bu resmi sitemizi her gün ziyaret etmeliyiz öncelikle. Görüşlerimizi, önerilerimizi taşımalıyız. Her gün, en az bir vakit ahde vefa güncelimizi görmeliyiz.

Diğer sanal platformlarla birlikte, onurlandığımız, hepimize mutluluk veren haberlerimizi, ihtiyacımız olan bilgileri iletişime geçerek almalıyız bu resmi sitemizden.
Sevgili Alpay Ekici’nin kurduğu ve adımız sadeliğinde olduğundan başından beri yalnızca oradan paylaşım yaptığım MALiYE OKULU facebook sayfasında yapılan dernek paylaşımlarının, yapılacak duyuruların akıp gitmesiyle gözden kaçmasının önüne geçmek için de resmi web sitemizi ziyaret etmenizi özellikle önereceğim.

Maliye Okulu Dernekleri Yönetimleri İle Eşgüdüm

Birlik ve dayanışmamızı sağlayan derneklerimiz var, birbirlerinden pek de bağımsız olmamaları gereken.
Yine dernek yönetiminde birlikte olduğumuz Ersan Başkaya’nın oluşturma aşamasında olduğu tüm dernek yönetimlerinin ortak proje üretecekleri ya da haberdar edecekleri/edilecekleri bir facebook sayfamız olacak yakında. Kendi içinde kapalı bir sayfa olacak ama her mezunumuzun yönetime ulaştıracağı beyin fırtınalarının etkilerini göreceğiz uygulanacak projelerden. 

Üye tabanı 

Maliye Okulu Spor Kulübü yönetim çalışmaları sırasında, her dönemden istediğim ve dönem temsilcisi olarak da düşündüğüm arkadaşlarımızın özverili çalışmalarıyla elime ulaşan, Yönetim Kurulu yedek üyemiz Ayşe Doğan’ın kız kardeşi Dilek Doğan’ın da büyük emekleri ile birlikte derlediğimiz kütüğümüzün eksik parçalarının tamamlanması öncelikli çalışmalarımızdan olacak.
Bu çalışmada, sevgili Oktay Özdemir’in kısa bir süre önce yaptığını bildiğim benzer derlemeden de yararlanacağız. 

Organizasyonlar ve Çalışma Grupları

 • Derneklerimizin Yönetim Kurullarının koordineli çalışmalarıyla oluşturulması öngörülen çalışma grupları ve komiteleri kurmayı planlıyoruz.
 • 20, 30, 40, 50 ve hatta 60. mezuniyet yıllarını kutlayacak olan mezunlarımız kendileri ayrıca bir araya gelme kararları olsa bile geleneksel gecelerimizde özel konuklarımız olacaklar.
 • Bizden seslerin olacağı koromuz onlar için sevdikleri şarkıları söyleyecek.
 • 10. yılı söyleyememe yüreğimi burktu. Yeni mezun vermeyecek olan Okulumuzu yaşatacak yapılanmalar için etkin çalışma gruplarımız olacak.
 • Marmaris, Ankara Barosu ve Kuşadası süreçleri bizi epey bilgilendirdi. Somutlaşacak adımlar için çabalarımız olacak.
 • Maliye bölümü olan üniversitelerimizde, okulumuz mezunu akademisyenlerle güncel paneller düzenleyeceğiz.

1 Mayıstan, birlik dayanışma ve mücadele günü olan bugünden ilham alıyoruz.

Yönetim Kurulu adına tüm mezunlarımıza sağlıklı ve mutlu hep birlik içinde olacağımız nice yıllar diliyorum.

Saygı ve sevgilerimle,

Ahmet KAYA
Maliye Okulu Mezunları Derneği Genel Başkanı

$|$|$|$|$|$|$|$|$ 

 

 • ata74
 • ata31
 • ata36
 • ata46
 • ata49
 • ata51
 • ata53
 • ata52
 • ata54
 • ata55
 • ata56
 • ata57
 • ata59
 • ata62
 • ata63
 • ata64
 • ata65
 • ata75
 • ata76
 • ata78
 • ata80
 • ata86
 • ata87
 • ata91
 • ata34
 • ata33
 • ata37
 • ata41
 • ata slide


Cumhuriyet devrinde Maliyemiz, üstünde çok çalışılmış bir konudur. Yüzyılların aksaklıklarının giderilmesi ve zamanın getirdiği esasların yerleştirilmesi, büyük emeklerle olmuştur ve daha çok emeklere ihtiyaç vardır.  Maliye Okulu gençlerinin, Maliyemizi ehliyetle işletip ilerleteceklerine inanıyorum. 06 Şubat 1947 İsmet İNÖNÜ